Cynorthwywyr Meithrin

Trosolwg

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn hysbysebu'r ar gyfer Cynorthwywyr Meithrin.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £9.20 yr awr

Dyddiad Cau: 18/02/2019 (187 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Campws Caerfyrddin Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nia Maynard

Ffôn: 01267 676645

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn hysbysebu'r ar gyfer Cynorthwywyr Meithrin.

Oriau ar gael rhwng 16 a 23 yr wythnos, ar sail barhaol neu dymor sefydlog.

Cyflog: £9.20 yr awr (gan gynnwys atchwanegiadau)

Meithrinfa Y Gamfa Wen, Campws Caerfyrddin

Adeiladwyd meithrinfa Y Gamfa Wen i’r pwrpas ac mae’n cynnig amgylchedd braf, cyfeillgar ac ysgogol i blant o amrywiol gefndiroedd. Mae ganddi gysylltiadau cryf ag Ysgol Plentyndod Cynnar, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sy’n enwog ar draws Cymru am ei harbenigedd. Mae’r Gamfa Wen yn derbyn plant o 0 i 5 oed.

Canolbwynt swydd y Cynorthwy-ydd Meithrin fydd darparu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda’u hanghenion unigol yn cael eu diwallu, a dulliau blaengar yn cael eu gweithredu er mwyn cyfoethogi datblygiad pob plentyn unigol o fewn y grŵp.

- Mae’r swydd hon yn amodol ar archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
- Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi hon.

Dyddiad cau: 18 Chwefror 2019, 5yp

I gael rhagor o wybodaeth am y swyddi a ffurflen gais, ewch i wefan y Brifysgol: www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/

Ymgeiswyr sydd â chwestiynau am y swyddi, neu sydd â diddordeb mewn oriau gwahanol, cysylltwch â Nia Maynard (nia.maynard@uwtsd.ac.uk) / 01267 676645

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swyddi bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Yn rhan o unrhyw broses recriwtio, mae PCYDDS yn casglu ac yn prosesu data personol yn gysylltiedig ag ymgeiswyr am swyddi. Cyfeiriwch at yr Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr am Swyddi uchod.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*