Cynorthwy-ydd Ymchwil / Cynllunio

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil i ymuno â thîm Eryri ar gontract tymor penodol dwy flynedd.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Cyflog: £22,627 - £24,491 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 23/04/2021 (20 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Swyddfa'r Parc Cenedlaethol Penrhyndeudraeth, Gwynedd, Cymru LL48 6LF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwy-ydd Ymchwil  /Cynllunio (Contract Tymor Penodol 2 flynedd)

Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth
 
Ydych chi wedi graddio, yn brwdfrydig a llawn cymhelliant ac yn edrych i ddatblygu'ch gyrfa? Am weithio o fewn amgylchedd syfrdanol Eryri? Os felly, darllenwch ymlaen.
 
Amdanom ni
 
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.
 
Rydym nawr yn chwilio am Gynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil i ymuno â thîm Eryri ar gontract tymor penodol dwy flynedd.
 
Y Buddion
 
- Cyflog o £22,627 - £24,491 y flwyddyn
- Gweithio o swyddfeydd anhygoel ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri
 
Os oes gennych ddiddordeb mawr yn materion cynllunio mewn ardaloedd gwledig, mae hwn yn gyfle unigryw i helpu i warchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Eryri.
 
Gan weithio ochr yn ochr â'n mynyddoedd enwog, arfordiroedd eiconig a bywyd gwyllt rhyfeddol, bydd gennych un o'r amgylcheddau swyddfa fwyaf syfrdanol yn y byd.
 
Y Rôl
 
Fel Cynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil, byddwch yn ymgymryd â gwaith ymchwil a dadansoddi ystadegol, gan gynnwys gwaith cartograffeg a chymorth rheoli prosiect.
 
Gan weithio fel rhan o Dîm y Gwasanaeth Cynllunio, byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth baratoi, gweithredu a monitro Cynllun Datblygu Lleol Eryri.
 
Byddwch hefyd yn cynorthwyo Rheoli Datblygu wrth ymgymryd â gwaith technegol, gan gynnwys cymorth gyda gwybodaeth ystadegol fel ffurflenni chwarterol Llywodraeth Cymru a phrosesu ymholiadau chwilio tir lleol.
 
Amdanoch chi
 
Er mwyn cael eich ystyried yn Gynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil, bydd angen:
 
- Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg
- Gradd mewn cynllunio, daearyddiaeth neu bwnc cysylltiedig arall
- Ymwybyddiaeth o ddibenion y Parc Cenedlaethol
- Y gallu i ymgymryd ag ymchwil wreiddiol a dadansoddi data
- Lefel dda o lythrennedd cyfrifiadurol a hyder yn y defnydd o feddalwedd Microsoft Office
- Trwydded yrru ddilys
 
Mae profiad o ddefnyddio GIS yn ddymunol, gan gynnwys ei gymhwyso wrth ddosbarthu tirwedd (e.e. LANDMAP). Yn ogystal, byddai dealltwriaeth o'r broses gynllunio a datblygu o fudd i'ch cais, fel y byddai profiad o gynnal ymchwil a dadansoddi data.
 
Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Gynorthwyydd Cynllunio, Swyddog Cynllunio, Swyddog Cynllunio Gwledig, Swyddog Cynllunio Cadwraeth, Cynlluniwr Tref, Cynlluniwr Gwledig, Swyddog Cynllunio Ardal, neu Swyddog Gwasanaethau Cynllunio, neu Gynorthwyydd Ymchwil Cadwraeth.
 
Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00am ar 23 Ebrill 2021.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*