Cynhyrchydd

Trosolwg

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi Cynhyrchydd. Byddai’r rôl hon yn addas i Gynhyrchydd deinamig a chydweithredol sy’n angerddol dros ddatblygu artistiaid a chynulleidfaoedd, ac yn meddu ar..

Cyflogwr: National Theatre Wales

Cyflog: £30k i £35k

Dyddiad Cau: 13/02/2019 (192 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Hannah John

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi Cynhyrchydd. Byddai’r rôl hon yn addas i Gynhyrchydd deinamig a chydweithredol sy’n angerddol dros ddatblygu artistiaid a chynulleidfaoedd, ac yn meddu ar brofiad o weithio ar brosiectau lluosog i greu gwaith newydd uchelgeisiol.


Bydd y Cynhyrchydd yn cefnogi ystod o brosiectau a chynyrchiadau National Theatre Wales (NTW). Bydd yn gweithio ar draws nifer o ddigwyddiadau, gweithgareddau a sioeau, yn gweithio'n agos gydag adrannau Cynhyrchu, Cyfathrebu, Cydweithio, Datblygiad Creadigol, Cyllid a Chodi Arian NTW. Yn ogystal bydd yn datblygu perthnasoedd a gwybodaeth am artistiaid, cwmnïau, lleoliadau, perfformwyr a thimau cynhyrchu ac yn gweithio tuag at gyflawni dyheadau artistig a nodau datblygu cynulleidfa NTW. Ar rai prosiectau, bydd y Cynhyrchydd yn arwain y cyflawni, ac ar eraill byddant yn gweithio ochr yn ochr â'r Cynhyrchydd Gweithredol. Bydd yn darparu cymorth cynhyrchu o ddydd i ddydd, gyda ffocws penodol ar fynd ar drywydd cyfleoedd ar gyfer y dyfodol yn cynnwys teithio a dosbarthu digidol.

Dyddiad cau – 13th Chwefror 2019, 12yh
Cyfweliadau – 1af Mawrth 2019 – Caerdydd (o bosib 2il gyfweliad 7fed Mawrth

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Saesneg neu yn Gymraeg ewch i’n gwefan.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Llythyr Cais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)