Cynghorydd Arbenigol, Cydlyniant Strategol Brexit x8 (Bangor)

Trosolwg

Arwain y gwaith o ddarparu cyngor a gwybodaeth arbenigol a thechnegol i lunio a llywio penderfyniadau'r llywodraeth a Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas ag ymateb i ddigwyddiadau strategol o...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyflog: Gradd: 6 - £33,424

Dyddiad Cau: 17/05/2019 (95 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Bangor, Gwynedd, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynghorydd Arbenigol, Cydlyniant Strategol Brexit x8

Gofynion y Gymraeg

Gogledd-ddwyrain – Lefel 1
Gogledd-orllewin – Lefel 4
Canol De-Cymru – Lefel 1
De-ddwyrain – Lefel 1
De-orllewin – Dymunol Lefel 4 Hanfodol Lefel 1
Canolbarth Cymru – Dymunol Lefel 4 Hanfodol Lefel 1

Lleoliad: Lleoliadau amrywiol o amgylch Gymru (Bangor)

Rhif y swydd: 202074 - 202081

Gradd: 6 - £33,424

Math o gontract: Penodiad cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2022

Patrwm gwaith: 37 awr yr wythnos

Amgylchedd gwaith: Bydd eich swydd wedi'i lleoli yn y swyddfa yn bennaf ond gallai olygu teithio rhwng lleoliadau gwahanol Cyfoeth Naturiol Cymru, yn ogystal â gweithio mewn sefydliadau partner ac adeiladau eraill.

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 17 o Fai 2019

Cyfweliad i’w gynnal ar a ble i’w gadarnhau

Diben y swydd
Arwain y gwaith o ddarparu cyngor a gwybodaeth arbenigol a thechnegol i lunio a llywio penderfyniadau'r llywodraeth a Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas ag ymateb i ddigwyddiadau strategol o ran Brexit. Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr o dimau eraill o fewn cyfarwyddiaethau Gweithrediadau, Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu a Gwasanaethau Galluogi, swyddogion o awdurdodau lleol, a chynrychiolwyr Fforymau Lleol Cymru Gydnerth a’r sector.

Ble mae’r rôl yn eistedd
Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu - Tîm Prosiect Strategol - Gweithrediadau, Gogledd-ddwyrain Cymru – 1650

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y categorïau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn y broses ddidoli a chyfweld. A fyddech cystal â darllen y Disgrifiad Rôl cyfan er mwyn canfod ar ba lefel y mae angen cyflwyno'r wybodaeth hon.

• Blaenger
• Dadansoddi a Barnu
• Cydweithio ag eraill
• Cynghori a Dylanwadu
• Ffocws ar gwsmeriaid
• Cymwysterau a Sgiliau

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*