Cymorth Llywodraethu (2 Swydd)

Trosolwg

Mae gennym gyfle cyffrous i chi ymuno â'n tîm Llywodraethu Corfforaethol. Rydym yn chwilio am unigolyn cymhellgar ac amlbwrpas i ddarparu cymorth Llywodraethu i'n Tîm Rheoli Gweithredol.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflog: £24,165 - £26,745

Dyddiad Cau: 24/11/2019 (233 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Southgate house, Wood Street Caerdydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF101EW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Amy Locke

Ffôn: 02920780573

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Os oes gennych brofiad mewn gweinyddiaeth fusnes a sgiliau trefnu a rheoli amser rhagorol, ymgeisiwch nawr. Mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol.

Nodwch fod gennym ddwy swydd ar gael yn y Tim Llywodraethu Corfforaethol, bydd un yn cefnogi'r Prif Weithredwr a'r Cadeirydd, a bydd y llall yn cefnogi'r Cyfarwyddwr Gwella a Datblygu.

Os oes gennych ddiddordeb yn y ddwy rôl, nid oes angen i chi wneud cais ddwywaith, cewch eich asesu ar gyfer y ddwy rôl yn ystod cyfweliad.

Os mai dim ond mewn un rôl y mae gennych ddiddordeb, nodwch pa un pan gyflwynwch eich cais i ni.

Diben y Swydd:

Cynnal prosesau llywodraethu ansawdd uchel y sefydliad trwy:

1. Darparu cymorth proffesiynol o safon uchel i’r Cyfarwyddwyr Gweithredol, Prif Weithredwr (Tîm Rheoli Gweithredol) a’r Cadeirydd
2. Gweithio gyda’r Tîm Rheoli Gweithredol a’r Cadeirydd i’w helpu i gyflawni eu dyletswyddau
3. Gweinyddu cyfarfodydd y Bwrdd a neu Pwyllgorau yn unol â safonau ansawdd
4. Cydgysylltu a chefnogi cyfarfodydd y tîm rheoli gweithredol a’r uwch dîm arwain
5. Darparu cymorth effeithiol ac effeithlon i raglenni a phartneriaethau
6. Cynorthwyo i ddarparu gweithgareddau cynllun gwaith blynyddol y tîm llywodraethu

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*