Cymorth Cofrestru (2 x Swydd) (tymor parhaol a phenodol tan Hydref 2021)

Trosolwg

Rydym yn hysbysebu dwy rôl Cymorth Cofrestru, un yn barhaol ac un ar gontract tymor penodol tan Hydref 2021.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflog: £20,780 - £23,291

Dyddiad Cau: 11/04/2021 (32 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Southgate House Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF101EW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Amy Budd

Ffôn: 07527515649

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn hysbysebu dwy rôl Cymorth Cofrestru, un yn barhaol ac un ar gontract tymor penodol tan Hydref 2021.

Disgrifiad swydd
Rydym yn chwilio am bobl sydd â sgiliau cyfathrebu effeithiol a phrofiad mewn amgylchedd gwasanaeth cwsmeriaid i ymuno a’n tîm cofrestru.

Mae’r tîm yn gyfrifol am brosesu ceisiadau i’w cofrestru ar Gofrestr Gweithwyr Goal Cymdeithasol Cymru, am gynnal cywirdeb ac ansawdd y data a gedwir ar y Gofrestr ac fel llinell gyswllt gyntaf i ateb ymholiadau a chyfeirio at adnoddau.

Bydd ymgeiswyr yn gallu dilyn gweithdrefnau, a phrosesu data yn drefnus ac yn gywir. Bydd angen iddynt allu blaenoriaethau a threfnu eu llwyth gwaith yn effeithiol yn ôl anghenion y cwsmer a’r tîm.

Mae cyfrifoldebau allweddol y rôl yn cynnwys:

Darparu cefnogaeth dda i gwsmeriaid trwy gyngor ffon, wyneb yn wyneb ac e-bost, a chefnogaeth i gwsmeriaid, rhandaliad a staff allanol a mewnol
Adolygu, prosesu a storio gwybodaeth a ddarperir gan ddefnyddwyr i sicrhau bod meini prawf hanfodol ar gyfer cofrestru yn cael eu bodloni a bod a data’n gywir.
Diweddaru manylion personol a chyflogaeth cofrestron
Prosesu taliadau ar gyfer cofrestru
Casglu gwybodaeth i gynorthwyo i gynhyrchu adroddiadau ar gyfer pwyllgorau mewnol
Glanhau data.
Bydd un o’r rolau sydd ar gael yn ei gwneud yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus allu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn rhugl.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*