Cyflwynwyr cyfresi Stwnsh a Cyw

Trosolwg

Mae Boom Plant yn chwilio am gyflwynwyr newydd fel bo’r angen i gyfresi newydd i Stwnsh a Cyw – gwasanaeth blant S4C.

Cyflogwr: Boom Plant, rhan o Boom Cymru

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 21/06/2019 (33 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

GloWorks Heol Porth Teigr Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4GA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Louise Harry

Ffôn: 02922450215

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Bydd y dyletswyddau yn ddibynnol ar y cynhyrchiad ond fe allai’r dyletswyddau gynnwys cyflwyno, ymchwilio, a sgriptio, yn ogystal â gwaith hyrwyddo a marchnata’r gyfres. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl a chywir yn angenrheidiol.

Os ydych yn awyddus i fod yn gyflwynydd teledu, danfonwch lythyr yn nodi’ch rhesymau dros ymgeisio, llun diweddar a CV at Louise Harry, GloWorks, Heol Porth Teigr, Bae Caerdydd. CF10 4GA neu at HR@boomcymru.co.uk.

Dyddiad cau: 21.06.19

Mae Boom Cymru yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac yn croesawu pobl o safbwyntiau a chefndiroedd amrywiol. Rydym yn ymroi i adlewyrchu a chynrychioli’r amrywiaeth a geir yn y Deyrnas Unedig ymhob agwedd o’n gwaith.

Mae eich Data Personol yn bwysig iawn i Boom Cymru a chaiff y wybodaeth a gyflenwir ei chasglu a'i phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru (http://boomcymru.co.uk/en/polisi-preifatrwydd/) Byddwn yn cadw eich CV am 6 mis, oni bai eich bod yn gofyn i ni ei ddileu yn gynharach.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*