Cyfieithydd (x 8 swydd)

Trosolwg

Beth am ymgeisio am un o’r swyddi hyn yng Ngwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru?

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Cyflog: £25,030 i £28,850

Dyddiad Cau: 21/05/2021 (8 diwrnod)

Amser Cau: 16:00:00

Lleoliad

Gweithio gartref ar hyn o bryd ond bydd rhai desgiau ar gael yn swyddfeydd canlynol Llywodraeth Cymru pan fydd modd dychwelyd yn rhannol: Aberystwyth, Caerdydd, Caerfyrddin, Caernarfon a Chyffordd Llandudno.

Gwybodaeth gyswllt

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

SWYDDI CYFIEITHWYR YN LLYWODRAETH CYMRU

Graddfa gyflog: EO (£25,030 i £28,850)

Gellir cynnig hyd at bwynt uchaf y raddfa i ymgeiswyr eithriadol.

8 swydd barhaol

Lleoliadau – Gweithio gartref ar hyn o bryd ond bydd rhai desgiau ar gael yn swyddfeydd canlynol Llywodraeth Cymru pan fydd modd dychwelyd yn rhannol: Aberystwyth, Caerdydd, Caerfyrddin, Caernarfon a Chyffordd Llandudno.

• Gradd neu gymhwyster cyfatebol?
• Diddordeb byw mewn materion cyfoes?
• Rhywfaint o brofiad o weithio yn broffesiynol ym maes y Gymraeg fel cyfieithydd neu olygydd, neu mewn swydd sy’n gofyn am sgiliau Cymraeg o’r radd flaenaf?
• Awydd ac ymrwymiad i fireinio’ch sgiliau, i ddatblygu yn y proffesiwn, a chael cyfle i wneud cais am swydd uwch ymhen rhyw 18 mis?
• Awydd rhoi eich diléit mewn TGCh ar waith yn y maes cyfieithu?

Os felly, beth am ymgeisio am un o’r swyddi hyn yng Ngwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru?

Dyddiad cau: 21 Mai 2021, 16:00

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*