Cyfieithydd (x 2 Swydd)

Trosolwg

Chwilio am her newydd? Dyma’r cyfle perffaith i chi! Mae Cyngor Conwy yn dymuno penodi dau gyfieithydd yn ychwanegol at ein tîm o gyfieithwyr.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyflog: £25,991 - £29,577 pro rata

Dyddiad Cau: 15/04/2021 (28 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Bodlondeb Conwy (yn gyfan gwbl o gartref ar hyn o bryd) Conwy, Conwy, Cymru LL32 8DU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nia Llwyd

Ffôn: 01492 576079

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Chwilio am her newydd? Dyma’r cyfle perffaith i chi!

Mae Cyngor Conwy yn dymuno penodi dau gyfieithydd yn ychwanegol at ein tîm o gyfieithwyr. Bydd y gwaith yn golygu cyfieithu amrywiaeth eang o ddogfennau i wasanaethau Cyngor Conwy yn ogystal â phump sefydliad allanol. Mae rhan helaeth o’n gwaith yn golygu cyfieithu dogfennau o Saesneg i Gymraeg.

Rydym yn chwilio am unigolion sy’n gallu gweithio’n gyflym ac yn gywir dan bwysau ac a fydd yn aelodau effeithiol o’r tîm. Mae cyfle i gyfieithu ar y pryd fel rhan o’r swydd, ac mae digon o gyfleoedd i chi ddysgu ac arfer y grefft petaech yn dymuno hynny. Ond nid yw’r gallu na’r gofyn am gyfieithu ar y pryd yn hanfodol.

Fel arfer, rydym yn gweithio rhan o’r amser yn y swyddfa yng Nghonwy a’r gweddill o gartref. Am y tro fodd bynnag, oherwydd y cyfyngiadau yn sgil y coronafeirws, bydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio’n gyfan gwbl o gartref. Bydd gliniadur yn cael ei ddarparu, ynghyd â chymorth gydag unrhyw raglen newydd fel bo angen. Rydym fel tîm yn cysylltu’n aml gyda’n gilydd dros alwad fideo ar y we, dros y ffôn a dros e-bost a byddwn yn trefnu cyfarfodydd rheolaidd un-i-un gyda’r ymgeiswyr llwyddiannus hefyd. Felly, er ein bod ar wahân, mae digon o gefnogaeth a chymorth ar gael i chi bob amser.

Swydd barhaol, ran-amser (30 awr yr wythnos) yw’r swydd hon, ac mae modd rhannu’r oriau dros 4 neu 5 diwrnod. Rydym hefyd yn hysbysebu swydd am flwyddyn dros gyfnod mamolaeth am 22 awr yr wythnos. Byddem yn ystyried ceisiadau gan gyfieithwyr sy’n dymuno gweithio llai o oriau hefyd. Mae’r wybodaeth am y ddwy swydd ar ein safle swyddi ar wefan y Cyngor lle gallwch hefyd wneud cais amdanynt.

Byddem yn ystyried ceisiadau gan gyfieithwyr profiadol yn ogystal â myfyrwyr sydd ar fin graddio.

Bydd y cyfweliadau yn cael eu cynnal dros y we.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd-ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)