Cyfieithydd, Golygydd a Phrawf-ddarllenydd

Trosolwg

Cyfieithydd, Golygydd a Phrawf-ddarllenydd. Gweithio fel rhan o dîm brwdfrydig Atebol.

Cyflogwr: Atebol

Cyflog: I'w drafod, yn unol a phrofiad

Dyddiad Cau: 31/07/2019 (21 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Owain Saunders-Jones

Ffôn: 01970 832172

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Darparu cyfieithiadau o ansawdd (o’r Saesneg i’r Gymraeg ac o’r Gymraeg i’r Saesneg), golygu a phrawf ddarllen, gan sicrhau cywirdeb, darllenadwyedd a chywair addas. Bydd natur y cyfieithiadau yn amrywio o gyfieithiadau prif ffrwd, cyfieithiadau technegol a chyfieithiadau creadigol gyda phwyslais ar gyfer cyfieithiadau ffurfiol ac anffurfiol.

Darparu gwasanaeth eithriadol i’n cleientiaid gan osod y llifolau ar sicrhau safonau ansawdd o’r radd flaenaf.

Sgiliau a Phrofiad:

• Wedi derbyn addysg i lefel gradd neu radd uwch.
• Gradd yn y Gymraeg.
• Meddu ar brofiad cadarn o weithio o fewn tîm prysur sy’n delio â busnes, ac o reoli blaenoriaethau lluosog i sicrhau’r canlyniadau gorau.
• Profiad o weithio mewn tîm ac o gyflenwi canlyniadau o fewn terfynau amser tynn iawn, gan roi sylw i ansawdd.
• Meddu ar gymhwyster cyfieithu proffesiynol, e.e. Gradd, Gradd Meistr a/neu’n aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru (Sylfaenol neu’n Aelod Cyflawn) neu’n gweithio’n frwd tuag at y cymhwyster hwnnw.
• Llygad craff ar fanylion.
• Yn drefnus ac yn gweithio’n dda dan bwysau.
• Mae’r gallu i fod yn rhugl yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol oherwydd natur y swydd.
• Gallu gweithio’n annibynnol, er y darperir cymorth os oes angen ac yn ddibynnol ar brofiad.
• Gallu cyfathrebu’n effeithiol.
• Parodrwydd i weithio fel rhan o dîm o gydweithwyr hyfryd sy’n barod i roi o’u gorau pob amser.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag owain@atebol.com

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*