Cyfarwyddwr Artistig

Trosolwg

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023.

Cyflogwr: National Theatre Wales

Cyflog: Yn ol profiad.

Dyddiad Cau: 08/09/2019 (18 diwrnod)

Amser Cau: 18:00:00

Lleoliad

Caerdydd, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Hannah John

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023.

Bydd y Cyfarwyddwr Artistig yn arwain NTW yn artistig ac yn sefydliadol - gan greu, cyfathrebu a darparu rhaglen artistig arloesol sy'n ymestyn cyrhaeddiad y cwmni yng Nghymru a thu hwnt.

Rydym yn chwilio am ymarferydd theatr sy'n uchelgeisiol i wneud theatr bwerus sy'n cael effaith fawr wedi'i chreu yng Nghymru ar y cyd ag amrywiaeth eang o artistiaid, cwmnïau a chymunedau, yn enwedig rhai o Gymru.

I gael manylion am y rôl a sut i wneud cais, lawrlwythwch y pecyn gwybodaeth o’n gwefan neu cysylltwch â'n cynghorwyr recriwtio Sue Hoyle a Shreela Ghosh ar Ghosh.Hoyle.Search@gmail.com

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 1800 o'r gloch ddydd Sul 8 Medi 2019

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.
Mae National Theatre Wales yn gwmni cyfeillgar i ffydd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*