Cyfarwyddwr Arloesedd a Thwf y Grŵp

Trosolwg

Darparu gweledigaeth, arweinyddiaeth a sicrhau bod cartrefi newydd yn cael eu darparu i reolwyr gan nodi cyfleoedd ar gyfer twf cynaliadwy pellach Grŵp Cynefin. Gyrru agweddau masnachol...

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Cyflog: Cystadleuol

Dyddiad Cau: 18/05/2021 (5 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Hyblyg - Dinbych / Penygroes / Gweithio gartref LL16 3BW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gwenda Squire

Ffôn: 03001112122

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

ATEBOLRWYDD ALLWEDDOL A CHYFLWYNO GWASANAETH
Nodi, datblygu a sefydlu partneriaethau â sefydliadau eraill, a darparu ffrydiau newydd o gyfleoedd busnes, cyllid a thwf i’r Grŵp sy’n cyflawni ei amcanion elusennol. Gan weithio trwy dimau amlddisgyblaethol byddwch yn ymgysylltu â’r busnes, gan ddarparu gweledigaeth ac arweinyddiaeth strategol. Byddwch yn gyrru effeithlonrwydd a gwerth cymdeithasol, prosiectau gwella a gweithgareddau trawsnewidiol yn y meysydd a ganlyn:

• Rhaglenni datblygu ac ailddatblygu newydd
• Gwerth Cymdeithasol, datblygu cymunedol, ymgysylltiad cymuned a siapio lleoedd (adeiladau,
mannau gwyrdd, sgiliau a gwybodaeth, grwpiau a gwasanaethau cymunedol)
• Datblygiad sefydliadol
• Rheoli Perfformiad
• Cynaliadwyedd a datgarboneiddio
• Technoleg

Goruchwylio cyflwyno’r strategaeth ddatblygu, nodi cyfleoedd, sicrhau partneriaethau a chyllid newydd i gynyddu’r gallu i ddarparu cartrefi mwy cynaliadwy mewn lleoedd lle mae eu hangen. Sicrhau bod gwerth cymunedol yn cael ei ymgorffori ym mhob datblygiad; siapio lleoedd, buddsoddi’n lleol, darparu cyfleoedd a chodi dyheadau.
Cydweithio â Chyfarwyddwr Adnoddau’r Grŵp i ddatblygu ac ymgorffori diwylliant a phroses adrodd ar werth am arian ar draws Grŵp Cynefin sy’n dod ag effeithlonrwydd busnes a gwerth cymdeithasol yn fyw.
Goruchwylio’r Strategaeth Datblygu Cymunedol, gan adnabod cyllid newydd, ac adeiladu partneriaethau i gynhyrchu cyfleoedd neu brofiadau newydd ar gyfer addysg, hyfforddiant, mentora a gwaith i’r rhai
sy’n byw yn ein cymunedau.

Arwain a goruchwylio strategaeth datblygu sefydliadol sy’n annog meddwl darbodus / systemau ac yn darparu gwasanaethau trawsnewidiol, modern. Trwy dimau amlddisgyblaethol, arwain ar brosiectau allweddol a rhaglenni newid trawsnewidiol i wella perfformiad sefydliadol, creu timau sy’n perfformio’n
dda a chanlyniadau eithriadol sydd o fudd i’n cwsmeriaid a’n cymunedau.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Recriwtio  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Recruitment Pack  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais (pdf) / Application Form (pdf)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais (word) / Application Form (word)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)