Cydlynydd Ymchwil

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Ymchwil (rhan amser ar sail rhannu swydd) i gynorthwyo gyda chasglu, crynhoi, dadansoddi a chyflwyno data. Bydd y Cydlynydd Ymchwil yn gallu rhoi cymorth i ddarparu...

Cyflogwr: Cyngor y Celfyddydau

Cyflog: £13,551 - £16,479 (£20,550 - £24,990 pro rata)

Dyddiad Cau: 17/04/2019 (93 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Cyngor Celfyddydau Cymru Plas Bute Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 5AL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Cydlynydd Ymchwil

Parhaol, rhan amser (rhannu swydd) – 24.4 awr yr wythnos

Gradd B: £13,551 - £16,479 (£20,550 - £24,990 pro rata) gan ddibynnu ar brofiad

Lleolir y swydd hon yng Nghaerdydd.

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Ymchwil (rhan amser ar sail rhannu swydd) i gynorthwyo gyda chasglu, crynhoi, dadansoddi a chyflwyno data. Bydd y Cydlynydd Ymchwil yn gallu rhoi cymorth i ddarparu gwybodaeth a data a fydd yn ein helpu i asesu pa mor effeithiol rydym o ran cyflawni ein hamcanion. Gellir defnyddio'r wybodaeth hon hefyd i ddarparu dealltwriaeth ehangach o effaith arian Cyngor y Celfyddydau a'r gweithgareddau y mae’n eu cefnogi.

Fel corff cyhoeddus, mae Cyngor y Celfyddydau yn ceisio rheoli ei faterion i'r safon uchaf o ran effeithiolrwydd ac atebolrwydd. Mae’r Cydlynydd Ymchwil yn cyfrannu at waith y tîm Ymchwilio a Gwerthuso i gyrraedd y nod hwnnw.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar radd mewn disgyblaeth berthnasol sy’n cynnwys hyfforddiant ffurfiol mewn damcaniaeth ystadegol a dulliau ymchwilio, a/neu brofiad sylweddol ynghyd â gallu profadwy mewn maes cysylltiedig ag ystadegau.

Bydd gennych brofiad o flaenoriaethu gwaith, gan weithio'n effeithiol dan bwysau a meddu ar sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad i ddarparu gofal cwsmeriaid ardderchog.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn ddymunol am y swydd ond nid yn hanfodol.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.

Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar 17 Ebrill 2019

Gweithredwn bolisi cyfle cyfartal am recriwtio a chroesawn yn wresog geisiadau oddi wrth bob rhan o'r gymuned yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*