Cydlynydd Ieuenctid Cymunedol RhCT

Trosolwg

Swydd i berson sy’n gallu gweithio’n strategol ac ymarferol i gydlynu, darparu a rheoli gweithgarwch a chyfleoedd cymdeithasol cyfrwng Cymraeg i bobl ifanc y Sir, er mwyn annog perchnogaeth o'r iaith

Cyflogwr: Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £23,000 - £25,000

Dyddiad Cau: 14/02/2019 (191 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

9A Y Stryd Fawr Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, Cymru CF37 1QJ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Einir Siôn

Ffôn: 01443 407570

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swydd i berson sy’n meddu ar y gallu i weithio’n strategol ac ymarferol i gydlynu, darparu a rheoli gweithgarwch a chyfleoedd cymdeithasol cyfrwng Cymraeg i bobl ifanc y Sir, er mwyn annog perchnogaeth a defnydd o’r iaith Gymraeg. Mae profiad o waith ieuenctid yn hanfodol ond rydym hefyd yn chwilio am rywun sydd â gwybodaeth eang o ddiwylliant cyfoes Cymraeg ac sy’n barod i feddwl a gweithredu’n greadigol er mwyn hyrwyddo a datblygu darpariaeth cymunedol Cymraeg.

Bydd angen y gallu i gyfathrebu’n dda gyda chynulleidfa eang; i ddatrys problemau’n ddiplomyddol; i weithio’n annibynnol ac o dan bwysau; i ddatblygu profiadau a gweithredu ar syniadau pobl ifanc.

Rŷ'n ni'n croesawi ymholiadau a chwestiynau perthnasol i'r swydd gyffrous a phwysig hon
Am ymholiadau pellach, cysylltwch â Einir Siôn

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb swydd Cydlynydd Ieuenctid Cymunedol RhCT  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad swydd Cydlynydd Ieuenctid Cymunedol RhCT  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais Cydlynydd Ieuenctid Cymunedol RhCT  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)