Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol

Trosolwg

Mae cyfle cyffrous wedi codi i berson eiddgar, trefnus a brwdfrydig i ymuno ag Adran Prentisiaethau'r Urdd fel Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: Graddfa 6: £22,618 (pwynt 1) - £26,220 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 22/11/2019 (235 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Swyddfa’r Urdd, Llanisien Llanisien, Caerdydd, Cymru CF14 5GF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Davis

Ffôn: 02922 405347 / 07966 403 394

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 6 - £22,618 (pwynt 1) - £26,220 (pwynt 6)

Lleoliad: Swyddfa’r Urdd, Llanisien, Caerdydd

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Mae cyfle cyffrous wedi codi i berson eiddgar, trefnus a brwdfrydig i ymuno ag Adran Prentisiaethau'r Urdd fel Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol

Am fwy o fanylion cysylltwch â Catrin Davis (Rheolwr Prentisiaethau Cenedlaethol) neu Gary Lewis (Cyfarwyddwr Chwaraeon a Phrentisiaethau) ar 029 22405335 neu gary@urdd.org / catrindavis@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – 10:00 awr, 22.11.2019
Dyddiad Cyfweld – 29.11.2019

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)