Cydlynydd Datblygu Sgiliau Gwersyll Glan-llyn

Trosolwg

Mae Glan-llyn yn chwilio am GydlynyDatblygu Sgiliau fydd yn adnabod anghenion hyfforddiant awyr agored y gwersyll, yn rheoli, cydlynu a threfnu cyfres o raglenni o hyfforddiant yn y maes, ac yn tiwto

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: Graddfa 5 : £27,675- £30,832 pro rata

Dyddiad Cau: 13/12/2021 (35 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Huw Antur

Ffôn: 01678 541000

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Gwersyll Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7ST.


Cydlynydd Datblygu Sgiliau Gwersyll Glan-llyn


Cyflog: Graddfa 5 ar Strwythur Cyflog yr Urdd (£27,675- £30,832 pro rata))


Cytundeb 6 mis penodol. Ionawr – Mehefin 2022.
Croesawir ceisiadau am secondiad mewnol i’r swydd hon.


Mae Glan-llyn yn chwilio am Gydlynydd Datblygu Sgiliau fydd yn adnabod anghenion hyfforddiant awyr agored y gwersyll, yn rheoli, cydlynu a threfnu cyfres o raglenni o hyfforddiant yn y maes, ac yn tiwtora a mentora tim o hyfforddeion gan ystyried eu datblygiad personol, eu lles a’u gofal dros gyfnod y cynllun.


Am ffurflen gais neu fanylion pellach, cysylltwch â Huw Antur ar 01678 541000 neu ar e-bost huwantur@urdd.org


Dyddiad cau: Hanner dydd ar Ragfyr 13eg 2021.

Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)