Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth

Trosolwg

Mae’r Coleg yn edrych am unigolyn deallus a brwdfrydig i arwain ar ein hymdrechion i sicrhau bod y Coleg, ac addysg ôl-orfodol Cymraeg a dwyieithog, yn agored i bawb, beth bynnag eu cefndir.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cyflog: £30,942.11 – £32,816.25 (i’w drafod yn unol â phrofiad)

Dyddiad Cau: 29/10/2021 (40 diwrnod)

Amser Cau: 14:00:00

Lleoliad

Mae gan y Coleg swyddfeydd yng Nghaerdydd, Caerfyrddin a Bangor., Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Suzanne Lewis

Disgrifiad

Mae’r Coleg yn edrych am unigolyn deallus a brwdfrydig i arwain ar ein hymdrechion i sicrhau bod y Coleg, ac addysg ôl-orfodol Cymraeg a dwyieithog, yn agored i bawb, beth bynnag eu cefndir.

Dymunwn benodi Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth i arwain ar ddatblygu a gweithredu strategaeth bum mlynedd er mwyn cynyddu ymwneud pobl o gefndir du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (DALlE), a phobl sydd â nodweddion gwarchodedig eraill, gyda’r Coleg a darpariaeth ôl-orfodol Gymraeg a dwyieithog. Bydd y strategaeth yn un uchelgeisiol ac yn gosod amserlen a thargedau ar gyfer gweld cynnydd dros y blynyddoedd i ddod. Bydd cydweithio gyda rhan-ddeiliaid eraill yn y sector Gymraeg, yn y sector ôl-orfodol a gyda mudiadau sy’n cynrychioli pobl sydd a nodweddion gwarchodedig yn elfen holl bwysig o’r swydd.

Bydd gan yr unigolyn brofiad o ymwneud gyda chymunedau sy’n cael eu tangynrychioli yn y Coleg ar hyn o bryd - yn benodol pobl o gefndir DALlE a phobl anabl - a bydd dealltwriaeth o faterion yn ymwneud â chroestoriadaeth (intersectionality) yn angenrheidiol.

Ar gyfer y swydd hon rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan ymgeiswyr anabl a phobl ddu ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig o dan reolau gweithredu cadarnhaol y Ddeddf Gydraddoldeb 2010 gan fod y grwpiau hyn wedi eu tangynrychioli o fewn y Coleg.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd - Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais - Cydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)