Cydlynydd Creadigol Rhan-amser i Fannau Cyhoeddus Pontio

Trosolwg

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi cael addysg i safon Lefel 'A', NVQ Lefel IV (neu gyfwerth) a bydd ganddo/ganddi brofiad o waith curadu mewn cyd-destun creadigol neu ddiwylliannol. Bydd yn...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £26,715 y.f. Pro Rata ar Raddfa 6

Dyddiad Cau: 13/11/2019 (244 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 383865

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PRIFYSGOL BANGOR

CELFYDDYDAU PONTIO

Cydlynydd Creadigol Rhan-amser i Fannau Cyhoeddus Pontio

CYF: BU02023

Cyflog: Cyflog Cychwynnol: £26,715 y.f. Pro Rata ar Raddfa 6

Mae Celfyddydau Pontio eisiau penodi Cydlynydd Creadigol rhan-amser (18.25 awr yr wythnos) i fannau cyhoeddus Pontio dros gyfnod mamolaeth.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi cael addysg i safon Lefel 'A', NVQ Lefel IV (neu gyfwerth) a bydd ganddo/ganddi brofiad o waith curadu mewn cyd-destun creadigol neu ddiwylliannol. Bydd yn gyfrifol am gydlynu defnydd creadigol o'r lleoedd cyhoeddus yn y ganolfan, gan gysylltu â rhanddeiliaid o fewn yr adeilad, cwmnïau perfformio a fydd yn ymweld â'r ganolfan a phartneriaid strategol eraill.

Mae cefndir yn y celfyddydau gweledol a digidol yn hanfodol ar gyfer y swydd. Bydd deiliad y swydd yn cychwyn themâu'r rhaglenni artistig ac ymateb iddynt pan fo hynny'n briodol a bydd yn sicrhau cyflwyniad o'r ansawdd uchaf bob amser, gan ymateb yn sensitif i natur gyfoes yr adeilad eiconig hwn.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau cyn gynted ag y bo modd ac mae'r swydd ar gael tan 2 Rhagfyr 2020.

Gwahoddir ceisiadau drwy ein gwefan recriwtio ar-lein uchod. Fodd bynnag, os oes gennych broblemau mynd at y wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 13 Tachwedd 2019

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*