Cydlynnyd y Gymraeg, TAR - Cymru

Trosolwg

Deiliad y rôl fydd cefnogi y Tiwtor Cwricwlwm ar gyfer TAR Cymraeg Y Brifysgol Agored yng Nghymru a fod yn gyfrifol am addysgu ac asesu sgiliau iaith myfyrwyr yn cynnwys defnydd y Fframwaith Asesu...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Cyflog: £33,797 - £44,054 (pro rata)

Dyddiad Cau: 01/06/2020 (41 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Wedi'i leoli yng Nghaerdydd, Cymru. Ystyrir gweithio gartref ar gyfer ymgeisydd addas

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cydlynnyd y Gymraeg, TAR - Cymru

Y Gyfadran Lles, Addysg ac Astudiaethau Iaith

£33, 797 – £44, 054 (pro rata)

Cyfeiriad: 17016

Wedi'i leoli yng Nghaerdydd, Cymru. Ystyrir gweithio gartref ar gyfer ymgeisydd addas

0.5 CALl – contract cyfnod penodol o dwy blynedd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi caffael Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) sy'n seiliedig ar ddysgu o bell yn yr ysgol ac mewn partneriaeth â'r brifysgol, gan Y Brifysgol Agored, a fydd yn ymgorffori darpariaeth bresennol ar sail cyflogaeth yng Nghymru (y llwybr cyflogaeth) a llwybr rhan amser newydd.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Cydlynnydd y Gymraeg i gefnogi'r Rhaglen TAR.

Deiliad y rôl fydd cefnogi y Tiwtor Cwricwlwm ar gyfer TAR Cymraeg Y Brifysgol Agored yng Nghymru a fod yn gyfrifol am addysgu ac asesu sgiliau iaith myfyrwyr yn cynnwys defnydd y Fframwaith Asesu Cymraeg. Byddwch yn gweithio'n agos gydag athrawon dan hyfforddiant, Partneriaid ysgol ac eraill er mwyn sicrhau ansawdd a chyflwyno'r rhaglen ledled Cymru drwy diwtora o bell ar-lein.

Bydd gennych brofiad o addysgu Cymraeg innau drwy meddu ar SAC neu trwy cefnogi oedolion i dysgu Cymraeg. Bydd gennych wybodaeth gadarn o gyd-destun yr ysgol ac mae dealltwriaeth o’r cyfnod Cynradd yn fanteisiol i’r rôl, ac sy’n cynnwys cefnogi myfyrwyr yn y cyfnod Cynradd ac Uwchradd. Byddwch yn awyddus i gymryd rhan weithgar yn y broses o drawsnewid Cymru i Gwricwlwm 2022 a mentrau eraill ym maes addysg. Dylech ddangos eich gallu i fod yn diwtor addysgu o bell ar-lein ysbrydoledig, neu'r gallu i ddod yn diwtor o'r fath.

Fel rhan o'r rôl, bydd angen i chi wneud rhywfaint o deithio at ddibenion gwaith ledled Cymru, a theithio i Milton Keynes o bryd i'w gilydd. Os byddwch yn gweithio yn y swyddfa, disgwylir i chi fyw o fewn pellter cymudo rhesymol i swyddfeydd Y Brifysgol Agored yng Nghymru yng Nghaerdydd. Os byddwch yn gymwys i weithio gartref, disgwylir i chi deithio'n aml i swyddfeydd Y Brifysgol Agored yng Nghaerdydd.

Cewch gyflwyno'ch cais yn Gymraeg, ac ni chaiff ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ewch i wefan y Brifysgol Agored i gael disgrifiad swydd a manyleb person llawn.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, ewch i,
http://www.open.ac.uk/wales/cy/newyddion/llywodraeth-cymru-yn-cyhoeddi-cytundeb-newydd-%C3%A2r-brifysgol-agored-ar-gyfer-hyfforddiant

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*