Catalydd Micro-fentrau Cymunedol

Trosolwg

Byddwch yn arwain Prosiect Mentrau-Micro Cymunedol Sir Ddinbych a fydd yn cefnogi pobl entrepreneuraidd lleol a sefydliadau lleol i gynnig dewisiadau gofal a chymorth newydd a chreadigol i...

Cyflogwr: Cwmni Buddiannau Cymunedol Community Catalysts

Cyflog: £32,960 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 15/11/2021 (12 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Sir Ddinbych, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Catalydd Micro-fentrau Cymunedol

Sir Ddinbych

£32,960 y flwyddyn

1 Flwyddyn sefydlog

Mae’r Cwmni Buddiannau Cymunedol Community Catalysts yn fenter gymdeithasol brysur sy’n ceisio’n galed i adlewyrchu ei enw. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych ac rydym angen unigolyn egnïol a llawn dychymyg i gydlynu pethau i ni.

Byddwch yn arwain Prosiect Mentrau-Micro Cymunedol Sir Ddinbych a fydd yn cefnogi pobl entrepreneuraidd lleol a sefydliadau lleol i gynnig dewisiadau gofal a chymorth newydd a chreadigol i bobl sydd angen cymorth yn y cartref neu yn eu cymunedau. Fel hyn byddwn yn helpu pobl i gael y gefnogaeth maent ei hangen i fyw’r bywyd maent ei eisiau.

I wneud hyn rhaid i chi:

Ddeall y byd gofal – ond efallai eich bod yn teimlo ei fod angen ei ysgwyd ychydig!
Gallu ymwneud yn rhwydd â phobl – gallu gweithio’n dda gyda phob math o bobl yn hyderus.
Gwneud cysylltiadau’n reddfol – ac ymuno’r dotiau sydd weithiau’n llai amlwg.
Gallu gweld cryfderau pobl a’u meithrin.
Edrychwch ar ein gwefan a’r swydd-ddisgrifiad a’r manylion am yr unigolyn i gael mwy o wybodaeth amdanom a’r swydd. Byddwch yn cael eich cyflogi gan Community Catalysts ac yn gweithio o gartref gyda’r gobaith yn y dyfodol o weithio yn y cymunedau ledled Sir Ddinbych.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5 o’r gloch ar y 15fed o Tachwedd 2021, a mi fydd cyfweliadau yn digwydd ar 23ain o Tachwedd yn Sir Ddinbych.

Croesawn geisiadau gan bobl o bob rhan o’r gymuned.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*