Athro neu Athrawes Daearyddiaeth

Trosolwg

Mae’r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi athro/athrawes Daearyddiaeth ymroddedig ac egnïol i addysgu ar draws y cyfnodau allweddol.

Cyflogwr: Ysgol Brynhyfryd

Cyflog: MPS/UPS

Dyddiad Cau: 27/01/2022 (6 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ysgol Brynhyfryd Ffordd yr Wyddgrug Ruthun, Sir Ddinbych, Cymru LL15 1EG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Heather Hughes

Ffôn: 01824 703933

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Mae’r Llywodraethwyr yn awyddus i benodi athro/athrawes Daearyddiaeth ymroddedig ac egnïol i addysgu ar draws y cyfnodau allweddol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag ysgol ddynamig lle mae arweinyddiaeth ysbrydoledig a gwaith caled ar draws yr ysgol wedi trawsnewid ei pherfformiad yn erbyn pob un o’r mesuriadau perfformiad. Cafwyd canlyniadau TGAU a Safon Uwch rhagorol yn 2020 a 2021.

Mae’r llwyddiant hwn, ynghyd â’n lleoliad trawiadol a’n hagosrwydd at Gaer a Lerpwl, yn golygu y gallwn ddarparu cyfleoedd datblygu gyrfa gwirioneddol gyffrous.

Mae pob penodiad yn amodol ar Ddatgeliad y Gwasanaeth Datgelu ac Atal a geirdaon boddhaol.

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar y swydd, ffoniwch Juliet Peters, Dirprwy Bennaeth ar
01824 703933.

Rhaid i CVs fod ynghlwm wrth ffurflen gais swyddogol Cyngor Sir Ddinbych. Rhaid cyflwyno llythyr cais, heb fod yn hwy na dwy ochr o bapur A4.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Mae'n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos o’r dyddiad cau, mae’n rhaid i chi gymryd nad ydych wedi’ch rhoi ar y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cau: 27 Ionawr 2022

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb, swydd ddisgrifiad a manyleb person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)