Athro/Athrawes Gwyddoniaeth

Trosolwg

Dymunwn benodi erbyn 1 Medi 2021, athro/athrawes brwdfrydig a chymwys i addysgu yn y Gyfadran Wyddoniaeth.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Cyflog: £27,018 - £41,604

Dyddiad Cau: 14/04/2021 (29 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Ffordd Llanbadarn Llangawsai Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3QN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Delyth Jones

Ffôn: +441970639499

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus gyfrannu at wersi TGAU Gwyddoniaeth. Gall fod cyfle hefyd i ymgeisydd addas addysgu ei bwnc/ei phwnc arbenigol at Safon Uwch. Ystyrir ceisiadau gan athrawon gydag arbenigedd mewn unrhyw bwnc gwyddonol.

Mae’r swydd hon yn addas i athrawon sydd newydd gymhwyso neu sydd yn y broses o gymhwyso yn ystod y flwyddyn. Mae rhaglen cefnogaeth gynhwysfawr ar gael i athrawon newydd gymhwyso.

Disgwylir ymrwymiad llawn i gefnogi a hyrwyddo addysg Gymraeg yn holl fywyd yr ysgol.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Swydd   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)