Asesydd - Gofal Plant

Trosolwg

Fel Asesydd Gofal Plant, byddwch yn asesu’r ystod lawn o gymwysterau QCF Lefelau 2, 3, 4 a 5. Gan ddadansoddi anghenion hyfforddiant ar gyfer ymgeiswyr yn y gwaith, byddwch yn cofrestru myfyrwyr....

Cyflogwr: Coleg Cambria

Cyflog: £25,139 - £28,331

Dyddiad Cau: 14/08/2018 (340 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Ffordd Celstryn Cei Connah Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, Cymru CH5 4BR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01978 267368

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Asesydd - Gofal Plant

Glannau Dyfrdwy

Cyflog £25,139 - £28,331 yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Fel Asesydd Gofal Plant, byddwch yn asesu’r ystod lawn o gymwysterau QCF Lefelau 2, 3, 4 a 5. Gan ddadansoddi anghenion hyfforddiant ar gyfer ymgeiswyr yn y gwaith, byddwch yn cofrestru myfyrwyr ar gyfer cyrsiau addas a darparu cyfleoedd annog, mentora a dysgu. Byddwch yn asesu portffolios ymgeiswyr a chyflwyno portffolios sydd wedi’u cwblhau i’w dilysu’n fewnol. Byddwch hefyd yn monitro cynnydd ymgeiswyr tuag at ennill eu cymwysterau gan roi adborth adeiladol iddynt a’u helpu i lunio portffolio o dystiolaeth.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon, mae’n rhaid bod gan ymgeiswyr gymhwyster Asesydd neu’n fodlon gweithio tuag at hynny, yn ogystal â chymhwyster proffesiynol perthnasol lefel 4 o leiaf. Bydd gennych bersonoliaeth glên a chadarnhaol a sgiliau cadarn i weithio mewn tîm. Byddwch hefyd yn gallu dangos ymrwymiad i gynnal a gwella safonau ansawdd, yn ogystal â lefel dderbyniol o Sgiliau Hanfodol, yn enwedig rhesymu geiriol a rhifiadol.

Bydd gofyn i chi fod yn hunanysgogol, gyda sgiliau trefnu a rheoli amser da, gan gynnwys gallu cyflawni tasgau gweinyddol i gynorthwyo gyda’r swydd.

Mae’n hanfodol bod gan ymgeiswyr drwydded yrru ddilys a’u cludiant eu hunain.

Byddai’n fanteisiol iawn petai gennych brofiad o gysylltu â rheolwyr diwydiant a masnach, a bod gennych hyder i weithio’n uniongyrchol gyda dilyswyr allanol a chyrff dyfarnu.

Mae’n hanfodol eich bod yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 14/08/2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*