Arweinydd Tim Gwasanaethau Cwsmer

Trosolwg

Bydd Arweinydd y Tîm Gwasanaethau Cwsmer (deiliad y Swydd) yn rheoli ac yn cydlynu gwaith beunyddiol y tîm gwasanaethau cwsmeriaid. Byddant yn arwain ac yn cefnogi'r tîm gwasanaethau cwsmeriaid...

Cyflogwr: Cymdeithas Tai Bro Myrddin

Cyflog: £23,680 - £25,823

Dyddiad Cau: 03/11/2021 (34 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Plas Myrddin, Merlin Street Caerfyrddin , Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 1RU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Megan Jones

Ffôn: 01267232714

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Arweinydd Tîm Gwasanaethau Cwsmer

Llawn Amser/ Parhaol – gweithio o’r swyddfa

Bydd Arweinydd y Tîm Gwasanaethau Cwsmer (deiliad y Swydd) yn rheoli ac yn cydlynu gwaith beunyddiol y tîm gwasanaethau cwsmeriaid. Byddant yn arwain ac yn cefnogi'r tîm gwasanaethau cwsmeriaid ac yn gyfrifol am gefnogi'r Rheolwr Gweithrediadau gyda phob agwedd ar swyddogaethau Cyfathrebu'r Cymdeithasau.

Bod yn gyfrifol am ddarparu pwynt cyswllt cyntaf proffesiynol, ymgysylltiedig sy'n canolbwyntio ar y cwsmer i'n preswylwyr, partneriaid a rhanddeiliaid. Mae hon yn rôl amrywiol a heriol a fydd yn gofyn am unigolyn sydd ag ymrwymiad i Wasanaethau Cwsmeriaid a Chyfathrebu.

Gyrru darpariaeth gwasanaethau cwsmeriaid rhagorol gan sicrhau yr ymdrinnir â chysylltiadau cwsmeriaid yn unol â'n polisïau a'n gweithdrefnau a'n safonau galwadau. Sicrhau bod y gwasanaethau a'r cyngor a ddarperir yn effeithlon, yn effeithiol ac yn gywir.
Cefnogi'r Rheolwr Gweithrediadau i gynhyrchu cyhoeddiadau corfforaethol, gan gynnwys Cylchlythyr Preswylwyr Cymdeithasau, Gwefan a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

Chwarae rôl ragweithiol mewn Hyrwyddo a chydlynu Cyfranogiad Preswylwyr, gan gynnwys cymryd yr awenau wrth gydlynu digwyddiadau'r Gymdeithas fel diwrnod hwyl y preswylydd bob yn ail flwyddyn a chyfarfodydd preswylwyr.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Cais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad Swydd, Manyleb Person, Termau ac amodau cyflogaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application Form  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job description, Person Specification and terms and conditions  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)