Arweinydd Cylch Meithrin

Trosolwg

Dyma gyfle arbennig i unigolyn brwdfrydig a dibynadwy i ymuno â’r tîm. Bydd y person llwyddiannus yn gyfrifol am arwain sesiynau’r Cylch bob bore’r wythnos gan gynnwys rheoli tîm staff profiadol. Mae

Cyflogwr: Cylch Meithrin Carreg Hirfaen

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau

Dyddiad Cau: 26/01/2022 (3 diwrnod)

Amser Cau: 13:00:00

Lleoliad

Cylch Meithrin Carreg Hirfaen Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen Cwmaman, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA48 8ET

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nerys Beaumont Douch

Ffôn: 07977 477354

Disgrifiad

Cylch Meithrin Carreg Hirfaen

Mae Cylch Meithrin Carreg Hirfaen, Cwmann yn chwilio am berson addas i lenwi swydd

ARWEINYDD

Dyma gyfle arbennig i unigolyn brwdfrydig a dibynadwy i ymuno â’r tîm. Bydd y person llwyddiannus yn gyfrifol am arwain sesiynau’r Cylch bob bore’r wythnos gan gynnwys rheoli tîm staff profiadol. Mae angen rhuglder yn y Gymraeg.

Cyflog: Cyflog yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau.

Oriau: 27 awr yr wythnos (yn cynnwys amser cynllunio).

Cymwysterau: Lefel 3 Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant.

Dyddiad dechrau: Y swydd i ddechrau ar ôl hanner tymor Chwefror, neu cyn gynted a phosib wedi hynny.

Dyddiad cau: 1pm 26 Ionawr 2022. Dyddiad cyfweld i’w gadarnhau.

Am fanylion llawn a ffurflen gais, cysylltwch â Nerys Beaumont Douch ar 07977 477354 / nd.design@live.com neu Carys Davies ar 07811 617334 / wilkinsogymru@hotmail.co.uk.

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*