Aelod o'r Tîm Archwilio Ariannol (FA1) (Dwy swydd)

Trosolwg

Mae gan Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) swyddi ar gael fel Aelod o'r Tîm Archwilio Ariannol (FA1). Ydych chi am gael effaith gadarnhaol ar wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a gwneud i...

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Cyflog: FA1 £30,904 - £36,657

Dyddiad Cau: 04/06/2019 (21 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

24 Heol y Gadeirlan Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF11 9LJ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Ydych chi am gael effaith gadarnhaol ar wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a gwneud i arian cyhoeddus gyfrif?

Mae gan Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) swyddi ar gael fel Aelod o'r Tîm Archwilio Ariannol (FA1).

Dwy swydd dros dro am wyth mis, o fewn y cronfeydd amaethyddol Ewropeaidd.

Y cyflog yw: FA1 £30,904 - £36,657 (Band Cyflog 3, yn dechrau ar waelod y band).

Mae'r swyddi yn cynnwys lwfans teithio, sef £3,350 ar hyn o bryd, yn amodol ar fodloni meini prawf y cynllun teithio.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon a sut i wneud cais, defnyddiwch y ddolen ganlynol i fynd i'r dudalen wefan Swyddfa Archwilio Cymru

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth, 4 Mehefin 2019.

Ni fyddwn yn derbyn ceisiadau hwyr. Cynhelir y ganolfan asesu ar ddydd Mercher, 12 Mehefin 2019.

I gael trafodaeth anffurfiol, ffoniwch Lucy Evans 029 2032 0500.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*