Aelod Annibynnol y Grŵp Monitro Cydraddoldebau X2

Trosolwg

Rydym yn chwilio am ddau aelod annibynnol newydd i ymuno â’n Grŵp Monitro Cydraddoldebau.

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyflog: Swydd di-dâl

Dyddiad Cau: 22/11/2018 (240 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Aelod Annibynnol y Grŵp Monitro Cydraddoldebau

Tymor penodol cychwynnol o dair blynedd
Mae'r swydd yn un ddi-dâl er ein bod yn talu treuliau teithio a chynhaliaeth resymol
Cynhelir cyfarfodydd fel arfer ym Mae Caerdydd

Rydym yn chwilio am ddau aelod annibynnol newydd i ymuno â’n Grŵp Monitro Cydraddoldebau.

Rydym â diddordeb arbennig mewn ymgeiswyr gyda hanes o lwyddo mewn rôl Cydraddoldebau, yn ddelfrydol a oedd yn cynnwys gweithio yn y sectorau cyhoeddus a/neu elusennol, a chyda phrofiad o weithio yn rhan o bwyllgor.

Rydym hefyd yn awyddus i glywed oddi wrth ymgeiswyr gyda phrofiad reoli, â dealltwriaeth o sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus neu drydyddol ac, o ddewis, â phrofiad o ddarparu gwasanaethau proffesiynol mewn sector penodol sy'n darparu budd i bobl Cymru.

Byddai o les hefyd feddu ar brofiad uniongyrchol o ymdrin â'r heriau o fewnosod a symud yr agenda cydraddoldebau ymlaen sy’n agwedd a wyneba sefydliadau cyhoeddus yn yr amgylchedd presennol.

Bydd yn rhaid i'r ymgeiswyr llwyddiannus arddangos parodrwydd i fynychu a chyfrannu at gyfarfodydd y pwyllgor a chefnogi nodau, gwerthoedd ac amcanion Cyngor Celfyddydau Cymru.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn ddymunol ond nid yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar ddydd Iau 22 Tachwedd 2018
Dylid anfon CV, llythyr cyflwyniadol byr (dim rhagor na dwy ochr A4) a ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal at ad@celf.cymru

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*