Gweinyddwr Cynorthwyol Llesiant

Trosolwg

Gwahoddir ceisiadau am y swydd lawn-amser barhaol uchod yn yr adran Gwasanaethau Myfyrwyr.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: Grade 4: £20,130 - £22,417 p.a. pro rata

Dyddiad Cau: 14/05/2021 (1 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Prifysgol Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PRIFYSGOL BANGOR

⁠GWASANAETHAU MYFYRWYR

Gweinyddwr Cynorthwyol Llesiant

(Cyf: BU02388)

Graddfa 4: £20,130 - £22,417 y flwyddyn

Gwahoddir ceisiadau am y swydd lawn-amser barhaol uchod yn yr adran Gwasanaethau Myfyrwyr.

Mae'r Gweinyddwr Cynorthwyol Llesiant yn cefnogi Rheolwr y Swyddfa Llesiant i weithredu derbyniad y Gwasanaeth Llesiant ar-lein ac wyneb yn wyneb yn ogystal â gweinyddiaeth a chydlyniant cyffredinol y gwasanaeth. Mae hyn yn cynnwys cefnogi'r Rheolwr Swyddfa trwy fod yn bwynt cyswllt cyntaf i fyfyrwyr sy'n cysylltu â'r gwasanaeth, rhannu apwyntiadau rhwng nifer o aelodau staff a chefnogi rhaglen weithdai'r gwasanaeth. Bydd deiliad y swydd yn atebol i Reolwr y Gwasanaeth Llesiant.

Dylai ymgeiswyr feddu ar o leiaf 5 TGAU gradd A* - C (yn cynnwys Saesneg a Mathemateg) neu NVQ lefel 2 mewn maes pwnc perthnasol a phrofiad o ddarparu gwasanaeth derbynfa gefnogol i fyfyrwyr a/neu staff sy’n hanfodol i’r swydd ynghyd â phrofiad o reoli data cyfrinachol.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau yn y swydd mor fuan â phosib.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Ond mewn achosion lle ceir trafferth i ddefnyddio’r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 14 Mai, 2021.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*