Ywain Gwynedd yn ymuno gyda thîm Gwefreiddiol

26/06/2015

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bu eleni yn flwyddyn i'w chofio i’r canwr Ywain Gwynedd wrth iddo ddod yn dad am y tro cyntaf, tra'r enillodd wobr Selar am ganwr roc a phop Cymraeg gorau’r flwyddyn, a bellach mae hefyd yn un o banelwyr cyfres banel hwyliog S4C, Gwefreiddiol.

 

Bydd Gwefreiddiol yn dychwelyd i’r sgrin nos Wener, 3 Gorffennaf, gyda’r cyflwynydd Dylan Ebenezer yn ceisio cadw trefn ar y ddau gapten Ywain Gwynedd a Dyl Mei.

 

“Ro’n i’n teimlo’r pwysau pan ‘nes i ddechrau; bod rhaid i mi ddweud rhywbeth doniol. Ond erbyn hyn dwi’n teimlo ‘mod i’n cael hwyl yng nghwmni mêts,” meddai Ywain, sy’n wreiddiol o Lanffestiniog, Gwynedd.

 

Mae Ywain Gwynedd yn ffrindiau gyda Dyl Mei ers blynyddoedd. Roedd y ddau’n aelodau o fandiau Cymraeg ar yr un pryd; roedd Ywain yn aelod o Frizbee, a Dyl Mei gyda Pep Le Pew. Mae’r ddau’n gweithio’n dda gyda’i gilydd am eu bod mor wahanol, yn ôl Ywain.

 

Person hapus o hyd

 

“Dwi’n berson sy’n hapus o hyd, ond mae Dyl Mei yn trio fy ngwneud i’n flin ers tua phymtheg mlynedd! Ond dydy o ddim wedi llwyddo, ac mae Dyl yr un mor bwdlyd ag erioed, ac mae’n cael get away efo dweud rhywbeth!” chwardda Ywain, 31, sydd bellach yn byw ym Methel ger Caernarfon. “Ond mae Dylan Ebenezer hefyd yn wên i gyd. Hyd yn oed pan mae o’n flin mae ganddo fo wyneb hapus!  Dwi’n meddwl y dylen ni gael smile-off! Ond mae o’n cadw trefn yn dda arnom ni!”

 

Dyma bumed gyfres y sioe banel Gwefreiddiol, ac mae deunydd y sioe wedi ei seilio ar gynnwys y we a’r cyfryngau cymdeithasol. Mae Ywain yn ddefnyddiwr pybyr o wefannau fel Facebook a Twitter, ond dim ond pan mae Eban Ywain, ei fab ychydig fisoedd oed, yn cysgu.

 

“Dwi’n foi Twitter, dwi’n eitha’ dibynnol arno fo. Pan mae’r bychan wedi mynd i’w wely, dwi’n cael awr soled o edrych be’ sy’n mynd ymlaen yn y byd. Dwi’n cael hwyl yn edrych ar be’ mae pobl wedi ei gael i de. Dwi hefyd yn teimlo bod Twitter yn wleidyddol, ond hefyd yn llawn comedi!”

 

Blwyddyn brysur

 

Mae Ywain yn ddyn prysur tu hwnt, mae o’n dad newydd, yn ganwr gyda’i fand Yws Gwynedd, yn gyflwynydd ac yn banelwr ar raglenni teledu a radio, yn chwaraewr pêl-droed, ac yn saer coed wrth ei broffesiwn.

“Mae hi wedi bod yn flwyddyn dda a phrysur i mi. Roedden ni’n disgwyl y bychan y llynedd, ac mi wnes i feddwl cyn i mi newid i’r slipars pinc, a chyn iddo fo gyrraedd, mi ‘sgwenna i albwm.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net