Ystafell de newydd wedi agor yng Nghastell Caeriw

19/07/2018

Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae ystafell de ag enw sy'n dwyn ysbrydoliaeth gan un o gymeriadau hanesyddol mwyaf lliwgar Cymru wedi agor mewn pryd ar gyfer gwyliau'r ysgol ar safle nodedig Castell a Melin Heli Caeriw, Sir Benfro.

Ystafell De Nest yw'r cyntaf o gyfres o welliannau sy'n cael eu gwneud i'r Castell yn ddiweddar. 

 

Caiff y safle ei reoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac fe enillodd y wobr am yr Atyniad Gorau i Ymwelwyr yng Ngwobrau Twristiaeth Sir Benfro 2018.

 

Dywedodd Rheolwr Castell Caeriw, Daisy Hughes: "Rydyn ni'n falch iawn ein bod wedi gallu datblygu'r cyfleuster newydd hwn er mwyn gwella profiadau'r bobl sy'n ymweld â ni. "Bydd y safle nawr yn cynnig diwrnod allan gwell fyth gan ein bod yn gallu cynnig lluniaeth o safon uchel, yn ogystal â rhywle i ymlacio a mwynhau.

 

"Rydyn ni'n edrych ymlaen at groesawu pobl leol ac ymwelwyr i'r ystafell de ac yn gobeithio y bydd hyd yn oed mwy o bobl yn cael eu hysbrydoli i fanteisio ar yr hyn y mae'r safle anhygoel hwn yn ei gynnig."

 

Mae Nest yn ystafell de fodern, olau a chartrefol yn yr Ardd Furiog ger mynedfa’r Castell. Mae lle i eistedd y tu mewn a'r tu allan a does dim rhaid talu ffi mynediad oni bai eich bod am fynd i grwydro i mewn i'r castell ei hun.

 

Tywysoges Nest

 

Mae’r ystafell de wedi’i henwi ar ôl y Dywysoges Nest, un o gyn-drigolion enwocaf y Castell ac un o’r merched harddaf i fyw yng Nghymru erioed.

 

Bydd y fwydlen yn cynnwys cinio ysgafn, fel bara surdoes cynnes wedi'i lenwi, platiau o gaws Cymreig a phorc peis, cacennau cartref blasus, ac i yfed – te, coffi, seidr a chwrw lleol.

 

Yn ogystal â chynnig cynnyrch lleol, bydd yr ystafell de hefyd yn osgoi defnyddio plastig untro lle y bo hynny'n bosibl, ac fe fydd yr holl ddeunydd pecynnu, gan gynnwys cwpanau tecawê, yn gompostadwy neu'n ddiraddiadwy.

 

Mae datblygiad Ystafell De Nest, a gafodd ei ariannu gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol, wedi creu naw swydd. Bydd gweddill ardal Gardd Furiog y Castell yn cael ei ddatblygu yn nes ymlaen eleni, yn barod ar gyfer tymor 2019.

 

I gael rhagor o wybodaeth am Ystafell De Nest neu am Gastell a Melin Heli Caeriw, ewch i'r wefan.