Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth Cymru: Pedair wythnos ar ôl i gyflwyno eich cais

29/09/2014

Categori: Llenyddiaeth

Dyddiad cau: Dydd Gwener 24 Hydref 2014

 

Gyda dyddiad cau Ysgoloriaethau i Awduron Llenyddiaeth Cymru gwta fis i ffwrdd, efallai mai da fyddai eich hatgoffa o lwyddiannau diweddar rhai o’r awduron sydd wedi derbyn Ysgoloriaethau yn y blynyddoedd diwethaf.

 

Daeth Francesca Rhydderch i’r brig yn y categori Ffuglen Saesneg yng Ngwobr Llyfr y Flwyddyn eleni gyda’i nofel gyntaf, ac un y derbyniodd ysgoloriaeth amdani yn 2007, The Rice Paper Diaries (Seren), ac fe dderbyniodd Ysgoloriaeth hefyd yn 2013 i weithio ar gasgliad o straeon byrion, gan gynnwys 'The Taxidermist’s Daughter' sydd ar restr fer Gwobr Stori Fer Genedlaethol y BBC eleni.

 

Derbyniodd dau awdur arall a ymddangosodd ar Restr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014 Ysgoloriaethau i gwblhau eu gwaith – Dafydd John Pritchard am Lôn Fain (Cyhoeddiadau Barddas) ac Aled Jones Williams am Eneidiau (Gwasg Carreg Gwalch).

 

Fe dderbyniodd Lleucu Roberts Ysgoloriaeth yn 2012 i gwblhau’r gwaith a enillodd iddi Fedal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014, Saith Oes Efa (Y Lolfa). Eleni fe gyhoeddodd y Prifardd ifanc Rhys Iorwerth ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth Un Stribedyn Bach (Gwasg Carreg Gwalch) yn dilyn Ysgoloriaeth yn 2013.

 

Cyhoeddwyd y nofel graffeg Gast gan Carol Swain (Fantagraphic Books) yn ddiweddar. Dyma'r cyhoeddiad cyntaf yn y genre i dderbyn Ysgoloriaeth gan Llenyddiaeth Cymru.

 

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â meini prawf cymhwysedd, y symiau sydd ar gael a’r broses o wneud cais, cliciwch yma neu cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru: 029 2047 2266. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net