Ysgolion yn rhoi cynnig ar gwrs beicio ffordd Pen-bre

11/07/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Chwaraeon, Newyddion

Plant ysgolion lleol oedd y cyntaf i roi cynnig ar y Cwrs Beicio Ffordd Gaeedig newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre.

Agorwyd rhan fach o'r cwrs ddydd Gwener diwethaf ar gyfer gŵyl beicio ysgolion a hynny cyn yr agoriad cyhoeddus llawn a fydd yn cael ei gynnal ddechrau mis Awst.

 

Mae'r gwaith terfynol a phrofion diogelwch yn cael eu cynnal ar y cwrs 1.9km pwrpasol, a fydd yn darparu amgylchedd diogel, di-draffig ar gyfer darparu hyfforddiant yn ogystal â digwyddiadau beicio cystadleuol a chyfleuster hamdden i'r cyhoedd.

 

Dyluniwyd ac adeiladwyd y cwrs i safon beicio Prydain gyda wyneb tarmac 6 metr o led â graddiannau a throeon amrywiol. Bydd yn denu digwyddiadau, rasys a gwersylloedd hyfforddiant lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

 

Bydd rhai o feicwyr gorau'r byd hefyd yn defnyddio'r cwrs fel rhan o Daith fawreddog Prydain a fydd yn dechrau ym Mharc Gwledig Pen-bre ddydd Sul, 2 Medi.

 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyfrannu £500,000 o gyllid cyfalaf tuag at y cwrs, gyda chefnogaeth gan Beicio Cymru a Chwaraeon Cymru.

 

Mae'n fuddsoddiad arall y mae'r Cyngor wedi'i wneud i seilwaith beicio yn y Sir fel rhan o'i uchelgais i Sir Gaerfyrddin ddod yn ganolbwynt beicio Cymru.

 

Mewn lleoliadau eraill mae'r Cyngor wedi cyfrannu at adnewyddu felodrom Caerfyrddin, ac mae'n gwario miliynau ar lwybrau teithio llesol, gan gynnwys Llwybr Dyffryn Tywi sydd ar y gweill ar hyn o bryd.

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Roedd yn wych gweld plant ysgolion lleol yn defnyddio'r cwrs beicio ffordd gaeedig am y tro cyntaf. Cafwyd ychydig o oedi yn y gwaith oherwydd y tywydd cynnes eithafol yr ydym wedi'i gael dros yr wythnosau diwethaf felly rydym yn gobeithio agor y trac i'r cyhoedd ymhen ychydig wythnosau.

 

“Hwn fydd y cwrs beicio oddi ar y ffordd gorau yng Nghymru, os nad yn y DU, a fydd heb os yn denu beicwyr o bell ac agos. Mae llawer o ddiddordeb wedi bod eisoes felly rydym yn disgwyl y bydd hyn yn hwb i'n heconomi twristiaeth a hamdden oherwydd bydd pobl yn aros yn yr ardal i fwynhau popeth arall y mae Sir Gaerfyrddin yn ei chynnig, gan gynnwys milltiroedd o lwybrau beicio â golygfeydd hardd.”

 

Bydd y cwrs yn agored i'r cyhoedd o ddydd i ddydd ac am ddim i'w ddefnyddio, ond bydd hefyd ar gael ar gyfer archebion unigryw, a fydd yn cael eu rheoli gan Beicio Cymru.

 

Bydd manylion pellach o ran argaeledd a sut i archebu lle ar gael yma dros yr wythnosau nesaf.

 

Lleoliad perffaith

 

Dywedodd Alan Smith, Ysgrifennydd Clwb Beicio'r Bynea: “Bydd y cwrs ffordd gaeedig newydd ym Mhen-bre yn lleoliad perffaith i feicwyr wella eu sgiliau beicio mewn amgylchedd diogel. Bydd y cwrs yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hyfforddiant a rasio, a bydd o fudd i feicwyr profiadol sydd eisiau bod ychydig yn gyflymach mewn sportives o bosibl, yn ogystal â beicwyr rhyngwladol a phroffesiynol yn ne-orllewin Cymru a fydd yn defnyddio'r cwrs i baratoi ar gyfer eu cystadlaethau. Mae Clwb Beicio'r Bynea yn edrych ymlaen at gefnogi'r cyfleuster gwych hwn.”

 

Mae Roger Bowen o glwb lleol, sef Clwb Beicio Amigo, wedi croesawu'r cyfleuster hefyd: “Bydd y cwrs hwn yn cynnig beicio diogel oddi ar y ffordd i feicwyr newydd a beicwyr profiadol fel ei gilydd. Mae gan y cwrs gysylltiadau â'r llwybr arfordirol a'r rhwydweithiau beicio eraill o amgylch Pen-bre, Porth Tywyn, Cydweli a Llanelli, felly dylai fod o fudd mawr i gymuned feicio Sir Gaerfyrddin.”