Ysbrydoli pobl i hel hanes yn ddigidol trwy sesiwn rithiol

11/12/2020

Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Wrth i lawer o amgueddfeydd, llyfrgelloedd a archifdai fod ar gau ynghanol y pandemig, mae rhaglen Cymunedau Digidol Cymru a chynllun WiciMôn yn cynnal sesiwn rithiol Hel hanes yn ddigidol i ysbrydoli’r haneswyr yn ein plith nos Lun yma.

Gyda phwysigrwydd gwarchod enwau lleoedd a diogelu ein diwylliant a'n hiaith, dyma gyfle i rymuso pobl o fewn ein cymunedau i gofnodi ein hanes yn ddigidol, pob bryncyn, mynydd a thyddyn. 

 

Nod y sesiwn yw dangos sut i gofnodi darn o hanes lleol neu genedlaethol ar blatfform WiciPedia a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg, gyda’r nod hefyd o ddangos y cyfoeth o adnoddau sydd ar gael wrth chwilota ar y We o’ch cartref. 

 

Bwriad WiciMôn yw cyfoethogi a phoblogeiddio’r fersiwn Cymraeg o Wicipedia a hynny drwy brosiect gwyddonol, ieithyddol a hanesyddol sydd yn canolbwyntio ar Sir Fôn.

 

Dywedodd Aaron Morris Swyddog Maes Digidol Menter Iaith Môn ‘’Ein bwriad ni yw annog pobol o bob oed i gyfrannu i’r Wici Cymraeg boed hynny’n ysgrifennu am amaethyddiaeth, gwyddoniaeth, hanes, Daearyddiaeth neu hyd yn oed hanes lleol Môn. Er fod y prosiect hwn wedi ei ganolbwyntio ar Ynys Môn, yr un yw’r dull o gofnodi a chofnodi eich hanes yn ddigidol ac mae’n agored i bawb yng Nghymru a thu hwnt,  fel yr eglurodd Aaron, “Rydym yn gweld y pwysigrwydd o gofnodi gwybodaeth i lawr yn electronig. Oherwydd ar ddiwedd y dydd mae yna beryg i’r wybodaeth ddiflannu ac felly mae cyfrannu tuag at Wicipedia yn ffordd effeithiol sydd yn caniatáu i bob clic cael ei gadw ac i storio’r cyfoeth o wybodaeth sydd gennym ni yng Nghymru i’r genhedlaeth nesaf ‘’

 

I gyd-fynd yn y sesiwn, fe fydd rhaglen Cymunedau Digidol Cymru yn hefyd rhoi blas ar yr adnoddau sydd ar gael ar y We, i ymchwilio eich hanes lleol a chenedlaethol. Bwriad y rhaglen hon sy’n gweithredu trwy Gymru yw hybu’r defnydd o dechnoleg a chynyddu’r sgiliau digidol ymhlith y boblogaeth.

 

Ysbrydoli pobl i ddefnyddio technoleg

 

Dywedodd Deian ap Rhisiart, ar ran Cymunedau Digidol Cymru, “Y nod yw cyrraedd y bobl sydd wedi eu cau allan yn ddigidol, gyda’r amcan o ysbrydoli pobl i ddefnyddio technoleg trwy bethau sydd o ddiddordeb iddynt ag un ffordd o gyflawni hynny yw defnyddio’r We i ddarganfod meysydd poblogaidd fel adnoddau hanes.” 

 

Ychwanegodd Deian ap Rhisiart, “Y bwriad yw dangos sut i ddefnyddio Wici er mwyn cofnodi’n hanes, boed yn lleol neu genedlaethol, a chofnodi enwau pob tyddyn, pob bryncyn a mynydd, tra ar yr un pryd yn gwella sgiliau digidol.” 

 

Cofrestrwch yma i fynychu’r sesiwn ar Zoom a fydd yn dechrau am 6pm tan 7.15.