Yr Ysgwrn yn cynnig profiadau llenyddol tu allan i’r dosbarth i ddisgyblion

28/09/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

A hithau’n fis Gŵyl Hanes Cymru i Blant, mae cartref Hedd Wyn Yr Ysgwrn ger Trawsfynydd yn falch o gydweithio â’r Ŵyl a Chyngor Llyfrau Cymru i gynnig profiadau llenyddol tu allan i’r dosbarth i ddisgyblion ysgolion uwchradd Gwynedd.

Heddiw a thros y dyddiau nesaf, bydd disgyblion blynyddoedd 7 ac 8 o bedair ysgol uwchradd yn mynychu gweithdai gan y bardd a’r awdur, Myrddin ap Dafydd ar ei nofel ddiweddar, Mae’r Lleuad yn Goch. Yn gynharach eleni, enillodd y nofel, sy’n ymdrin â themâu’r Tân yn Llŷn yn 1936 a llosgi pentref Gernika yng Ngwlad y Basg yn 1937, wobr Tir Na n-Og yn y categori uwchradd.

 

Yn ystod y gweithdai, bydd disgyblion yn dod i nabod hanes Cymru drwy’r digwyddiadau yn Llŷn a Gwlad y Basg ac effaith themâu oesol rhyfel, heddwch a chyfeillgarwch ar bobl heddiw. Bydd disgyblion hefyd yn ystyried y cysylltiadau hyn â’r Ysgwrn a hanes Hedd Wyn, cyn cymryd rhan mewn Bertsolaritza, sef math o ymryson â’i wreiddiau yng Ngwlad y Basg. Yn ystod y Bertsolaritza, bydd disgyblion yn creu eu cerddi a’u mesurau eu hunain ar bynciau cyfoes.

 

Dywedodd Helen Jones, Pennaeth Adran Llyfrau Plant Cyngor Llyfrau Cymru; “Mae Taith Awdur gydag un o enillwyr Gwobrau Tir na n-Og 2018 yn ddigwyddiad cyffrous a dwi’n sicr y bydd Myrddin ap Dafydd yn tanio’r disgyblion gyda’i frwdfrydedd heintus. Rydym yn falch ein bod yn gallu cefnogi ysgolion trwy gynnig profiadau fel hyn tu allan i’r ystafell ddosbarth. Mae’r Ysgwrn yn lleoliad delfrydol sy’n gweddu i bynciau’r llyfr ‘Mae’r Lleuad yn Goch’ sef llosgi’r Ysgol Fomio ym Mhenyberth a thrychineb Gernika adeg Rhyfel Cartref Sbaen. Rydym yn falch o allu cydweithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a chwmni Gŵyl Hanes Cymru i gynnig digwyddiad cyffrous fel hwn i ddisgyblion uwchradd.”

 

Profi hanes, llenyddiaeth a barddoniaeth

 

Dywedodd Sian Griffiths, Rheolwr Prosiect Yr Ysgwrn; “Ein braint yw rhoi cyfle i bobl ifanc yr ardal ymweld â’r Ysgwrn i brofi hanes, llenyddiaeth a barddoniaeth Cymru ac Ewrop. Mae’r gweithdai yn ystod Gŵyl Hanes Cymru yn cynnig profiadau llenyddol cyffrous a chreadigol tu allan i’r ystafell ddosbarth i ddisgyblion, a fydd yn gwella’u dysgu ar draws y cwricwlwm. Mae nofel ‘Mae’r Lleuad yn Goch’ yn ymdrin â themâu oesol oedd yrun mor berthnasol i Hedd Wyn yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ag oedden nhw i drigolion Llŷn a Gernika yn y 1930au ac maen nhw’n parhau yn gyfoes i ni heddiw.”