Yr Wyddfa ar werth - Mae'n swyddogol!

Yr Wyddfa ar werth

Dyma fynydd uchaf Cymru a choron Eryri. Mae’r eicon o fynydd yn gyrchfan boblogaidd flynyddol i ymwelwyr ac yn gartref i nifer o blanhigion prin fel Lili’r Wyddfa sy’n cael ei drysori yn rhyngwladol.  Mae rhan o’r mynydd hwn rwan ar werth ac mae’r tirfeddiannwr Dafydd Morris yn galw ar gadwriaethwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol i gofleidio’r cyfle i brynu’r tir er mwyn cynorthwyo gyda’r gwaith o warchod y mynydd at y dyfodol.

 

Yr rhan o’r Wyddfa sydd ar werth yw’r tir o grib Clogwyn Coch a chlogwyn enwog Du`r Arddu, ar ochr Llanberis o’r Wyddfa - yr holl ffordd i lawr at y bont reilffordd  Hanner Ffordd.  

 

Mae Dafydd Morris yn galw ar y cyhoedd i gofleidio’r cyfle arbennig hwn i berchenogi’r tir byd-enwog,

 

Meddai, “Mae awdurdodau`r llywodraeth a'r cyhoedd yn dymuno gweld mwy o bwyslais yn cael ei roi ar yr amgylchedd, cadwraeth a’r bywyd gwyllt. Yn amlwg, mae'r rhan fwyaf o'r arian a arferai gael ei wario ar gynhyrchu bwyd, yn y dyfodol, yn cael ei gyfeirio tuag at gefnogi cynlluniau gwyrdd. Felly, rydym wedi penderfynu cynnig y cyfle unigryw i`r cyhoedd brynu'r gyfran fwyaf sylweddol o'r ardal dan sylw wrth yr acer, tra bydd ardal lai ond yn hynod o bwysig ar werth yn ei chyfanrwydd.”

 

Yn ol Dafydd, byddai prynu darn o’r wyddfa yn gwireddu breuddwydion llawer: “Bydd y fenter hon yn galluogi darpar brynwyr i gyflawni eu breuddwydion amgylcheddol, ysbrydol ac ariannol.  Byddai llawer o bobl yn talu ffortiwn bychan  i gael gwyliau yn gweithio ar yr Wyddfa - gwersylla gyda'u plant efallai. Mae hwn yn gyfle i deuluoedd i gymryd rhan mewn herwyddo bywyd gwyllt a gweithgareddau amgylcheddol, a thrwy hynny feithrin planhigion, a chreu cysgod i adar a'r bywyd gwyllt.”

 

Os oes diddordeb gennych i brynu darn o’r Wyddfa, ewch i’r wefan: www.wyddfaarwerth.com

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net