Yr Urdd yn penodi prif weithredwr newydd

27/10/2015

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru mai Prif Weithredwr newydd y mudiad fydd Sioned Hughes o Gaerdydd.

 

Yn enedigol o’r Waun, cafodd ei magu yn Rhuthun.  Mynychodd Ysgol Stryd y Rhos  Rhuthun ac Ysgol Maes Garmon yr Wyddgrug. Yna aeth i Aberystwyth i astudio Daearyddiaeth. Bu’n gweithio am flwyddyn  i’r Bwrdd Croeso yna gwneud MSc Cynllunio Gwlad a Thref. Bu’n byw yn y Felineli am gyfnod cyn ymgartrefu yn Ystum Taf, lle mae’n byw gyda Mark a'r plant Gwen a Cian. Ei swydd ar hyn o bryd yw Cyfarwyddwr Polisi a Materion Allanol Cartrefi Cymunedol Cymru. 

 

Yn ôl Tudur Dylan Jones, Cadeirydd Urdd Gobaith Cymru, “Mae hwn yn gyfnod cyffrous i’r Urdd. Ymhen saith mlynedd byddwn ni’n dathlu ein canmlwyddiant. Rydyn ni’n diolch i Efa Gruffudd Jones am ei gwaith arbennig fel Prif Weithredwr, ac yn edrych ymlaen at gyfnod pellach o lwyddiant i’r Urdd o dan arweiniad Sioned Hughes."

 

Ychwanegodd Sioned Hughes, fydd yn cychwyn ar ei swydd ddechrau’r flwyddyn,  “Braint o’r mwyaf yw cael fy mhenodi i swydd Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru. Edrychaf ymlaen yn fawr at ddechrau yn fy swydd newydd, gan fod yr Urdd wedi bod yn bwysig i mi erioed.  Edrychaf ymlaen at yr her o barhau i roi pob cyfle i ieuenctid Cymru gymdeithasu a datblygu drwy gyfrwng y Gymraeg, ac arwain y Mudiad tuag at ddathlu can mlynedd cyffrous a phwysig.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru