Yr Urdd yn agor y drysau i Eisteddfod T

Heddiw cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru eu bod am gynnal Eisteddfod arbennig, wahanol eleni, sef Eisteddfod T. Yn dilyn y siom o orfod gohirio Eisteddfod Sir Ddinbych 2020 tan 2021, bydd Eisteddfod T yn ddathliad bywiog a byrlymus o holl ddoniau plant ac ieuenctid Cymru, ar lwyfan ychydig yn wahanol i’r un arferol.

Bydd y cystadleuwyr yn cystadlu yn ddigidol, trwy uwch-lwytho  fideos, clipiau a lluniau o berfformiadau a chynnyrch, a bydd y rowndiau terfynol yn cael eu darlledu mewn rhaglenni arbennig ar S4C, ar wefan S4C ac ar BBC Radio Cymru. Cynhyrchir yr arlwy i S4C gan AVANTI.  

 

Bydd Eisteddfod T (sy’n chwarae ar y geiriau ti a tŷ) i’w gweld a chlywed ar ystod o raglenni a phlatfformau yn ystod yr wythnos yn cy.chwyn Mai 25, sef yr wythnos pryd roedd yr Eisteddfod ei hun i fod i gael ei chynnal. 

 

Mae’r rhestr testunau a chyfarwyddiadau sut i gystadlu i’w gweld ar wefan www.S4C.cymru/urdd, sydd nawr ar agor i gystadleuwyr. Yma hefyd mae cyfeiliant, gosodiadau, tips ffilmio a recordio  a phopeth sydd ei angen i gystadlu. Yn ogystal â chystadlaethau traddodiadol fel cerdd-dant  a chorau, mae cystadlaethau eraill mwy anffurfiol – dynwared, lip-sync a chystadlaethau i’r teulu i gyd... a hyd yn oed anifeiliaid anwes! Dyddiad cau’r cystadlu yw Mai 11 am hanner dydd. 

 

“Mi fydd Eisteddfod T yn arbennig,” meddai Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Sian Eirian. “Roedd yr Urdd yn benderfynol o gael Eisteddfod mewn ryw ffurf a darparu cyfle i blant a phobl ifanc lle mae’r Eisteddfod yn gymaint o ran o’u calendr. Yn yr un modd, roedd ein partneriaid darlledu -  S4C a BBC Radio Cymru -  hefyd yn awyddus i gynnal darpariaeth ar gyfer y cynulleidfaoedd sydd wedi arfer â wythnos o arlwy eisteddfodol ddiwedd Mai.  
“Mi fydd Eisteddfod T yn cynnig cyfle am gystadlaethau arferol, ar lwyfan ychydig yn wahanol, a chael ychydig o hwyl yn ogystal.” 

 

Talentau gorau Cymru

 

Dywedodd Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C: “Bydd S4C yn dod â holl dalentau gorau Cymru i chi, a hynny o gartrefi cannoedd o gystadleuwyr ledled y wlad. Ry’n ni’n falch iawn o fod yn rhan o’r cynllun arloesol hwn gyda’r Urdd a byddwn yn darlledu yn ddigidol ac yn llinol gyda rhaglen uchafbwyntiau hefyd bob nos. Yn sicr mae’n mynd i fod yn ddigwyddiad i’w gofio!” 
Dywed Rhuanedd Richards, Golygydd BBC Radio Cymru: “A ninnau mewn cyfnod anodd i bawb, gan gynnwys ein pobl ifanc, mae’n braf iawn cael cydweithio efo’r Urdd i ddod â hwyl yr ŵyl newydd a gwahanol hon i wrandawyr BBC Radio Cymru. Mi fydd Eisteddfod T yn gyfle i ni ddarlledu doniau a thalentau newydd Cymru, o gartrefi’r cystadleuwyr,  i ddegau o filoedd o dai ar hyd y wlad, gyda rhai o leisiau adnabyddus yr orsaf yn llywio’r arlwy. Rydyn ni’n edrych ‘mlaen yn fawr ac yn falch o gael y cyfle hwn i geisio codi calonnau’r genedl.” 
Gyda thestunau Eisteddfod Sir Ddinbych 2020 wedi eu rhewi tan flwyddyn nesaf, mae holl destunau Eisteddfod T yn newydd, a’r mwyafrif yn hunan-ddewisiad. Bydd Eisteddfod T hefyd yn cynnig prif wobrau llenyddol, cerdd, drama, celf ac i ddysgwyr yn ystod yr wythnos.