Yr Orsedd yn llawn ar gyfer seremoni gadeirio'r Brifwyl

Mae nifer y ceisiadau gan aelodau Gorsedd y Beirdd i fod yn rhan o seremoni’r Cadeirio yn yr Eisteddfod wedi bod yn uchel tu hwnt, gyda Awdurdodau'r Orsedd yn cyhoeddi fod yr Orsedd eleni yn llawn.

Mae aelodau’n cofrestru ymlaen llaw ar gyfer gweithgareddau’r Orsedd yn yr Eisteddfod bob blwyddyn, ac yn ôl yr Arwyddfardd, Dyfrig ab Ifor, mae’r ymateb eleni wedi bod yn ddigynsail, a dywed, “Seremoni’r Cadeirio sydd fwyaf poblogaidd bob tro, ond mae nifer yr aelodau sydd wedi datgan eu hawydd i fod yn rhan o’r Orsedd eleni yn arbennig iawn.  Rydw i wedi bod yn ymwneud gyda’r Orsedd ers blynyddoedd, a ‘dydw i erioed yn cofio’r fath ddiddordeb a chyffro mor gynnar yn y flwyddyn.  Mae’r ffaith ein bod ni wedi llenwi un o’r seremonïau bythefnos cyn y Cyhoeddi hyd yn oed yn rhyfeddol.

 

“Mae nifer wedi gofyn am y rheswm pam fod eleni mor arbennig.  Mae rhywbeth am Eisteddfod Ynys Môn wedi cydio o’r cychwyn, a gwelwyd hyn yn nifer y rheiny a archebodd le ar y maes carafanau, pa mor sydyn y gwerthodd rhai o’r cyngherddau a nifer y cystadleuwyr. 

 

Canmlwyddiant y Gadair Ddu

 

Yn ôl Dyfrig ab Ifor, “Yn ogystal â hyn, wrth gwrs, mae seremoni’r Cadeirio eleni’n symbolaidd.  Dyma ganmlwyddiant y Gadair Ddu, union ganrif ers tristwch Eisteddfod Penbedw, colli Hedd Wyn a galar y genedl.  Mae’n sicr bod nifer fawr o’n haelodau’n teimlo rhyw fath o gysylltiad gyda hyn ac am fod yn rhan o’r seremoni ganrif yn ddiweddarach."

 

Ychwanegodd, “Wrth gwrs, gyda seremoni’r Cadeirio’n llawn, bydd nifer am gofrestru i gymryd rhan yn y seremonïau eraill – ac mae’r rhain yn prysur lenwi hefyd, felly, mae’r neges yn syml, aelodau’r Orsedd – ewch ati i gofrestru yn syth er mwyn sicrhau lle yn ystod yr wythnos.

 

 

“Ac yna, gallwn i gyd edrych ymlaen at yr Eisteddfod, gan obeithio y gwelwn deilyngdod yn y prif seremonïau, a bydd modd i’r Orsedd gyd-ddathlu llwyddiant gyda phawb o lwyfan llawn y Pafiliwn!”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru