Yr Eisteddfod yn chwilio am ymddiriedolwyr newydd

Oes gennych chi sgiliau i’w cynnig i sicrhau datblygiad ac esblygiad Eisteddfod Genedlaethol Cymru dros y blynyddoedd nesaf? Mae’r Eisteddfod yn chwilio am unigolion i fod yn ymddiriedolwyr.

Hoffech chi fod yn rhan o’r tîm sy’n llywio gwaith y sefydliad yn genedlaethol, gan rannu arbenigedd a chynnig syniadau ar sut i wireddu’r weledigaeth artistig a chynllunio strategaeth glir i’r dyfodol? 

 

Ar hyn o bryd, mae’r Eisteddfod yn recriwtio nifer o Ymddiriedolwyr Elusen newydd i weithredu fel Cyfarwyddwyr Anweithredol, ac i ymuno â’r Bwrdd Rheoli.  Mae’r sefydliad yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob cefndir a chymuned, ac yn arbennig gan fenywod ac unigolion o blith cymunedau a grwpiau a dangynrychiolir ar hyn o bryd.  Mae’r gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol.

 

Mae'r Eisteddfod yn chwilio am sgiliau a phrofiad perthnasol ym maes cyllid, busnes, codi arian, cyfreithiol, darlledu, diwylliannol, marchnata, rheolaeth, rheoli digwyddiadau, technegol neu ymgysylltiad cymunedol a chymdeithasol, ac yn teimlo’n angerddol dros waith yr Eisteddfod.

 

Sgwrs ffurfiol

 

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Phrif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses ar 0845 4090 300 neu drwy anfon e-bost at betsan@eisteddfod.org.uk, a dylid hefyd anfon unrhyw gais at y Prif Weithredwr ar ffurf CV a llythyr, gan nodi ‘Cais Ymddiriedolwr’ yn y llinell pwnc erbyn 12:00, ddydd Llun 1 Hydref.

 

Am ragor o wybodaeth a manylion llawn ewch i'r wefan