Yr Eisteddfod yn annog pobl a grwpiau i gofrestru cyn y dyddiad cau

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn annog unigolion, grwpiau, partïon, bandiau a chorau i gofrestru yng nghystadlaethau Prifwyl Sir Conwy wrth i’r dyddiad cau agosau.

Cofiwch fod modd cystadlu ar-lein unwaith eto eleni, felly mae modd gwneud y cyfan ar y cyfrifiadur, heb orfod poeni am y post yn cyrraedd mewn pryd na dim. 

 

Wrth gwrs gellir cystadlu yn y ffordd draddodiadol hefyd, ac mae ffurflenni cais i’w cael yn y Rhestr Testunau, ar-lein neu drwy ffonio’r swyddfa ar 0845 4090 400.

 

Dywedodd Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod, “Gyda phythefnos yn unig i fynd tan y dyddiad cau, dyma atgoffa pawb am yr angen i gofrestru ac i ddefnyddio’r system ar-lein os oes modd, gan ei fod yn hwyluso pethau ar eich cyfer chi, y cystadleuwyr, a ninnau yn y swyddfa.

 

Peidio colli’r cyfle

 

“Mae cystadlu yn y brifwyl yn brofiad arbennig, yn llawer o hwyl ac yn gyfle i dderbyn sylwadau gan feirniaid o’r safon uchaf.  Gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n colli’ch cyfle i fod yn rhan o hyn oll yn Sir Conwy.”

 

Mae angen cofrestru erbyn Mai 1af.