Yr Awr Gymraeg

Yr Awr Gymraeg

Mae’r Awr Gymraeg ar Trydar bob nos Fercher rhwng 8.00 a 9.00 yr hwyr. 


Cyfle i fusnesau Cymraeg i hyrwyddo eu hunan, digwyddiadau neu cyfleoedd arbennig. Trydarwch y neges ar Trydar gyda "hashtag" #yagym a mwynhewch gynulleidfa o amgylch Cymru! Mae llawer yn gweld budd arno yn barod!

 

...does dim rhaid trydar yn Gymraeg! 

 

 

Cofiwch medrwch chi ddod o hyd i fusnes, digwyddiad, swydd, bargen, eitemau marchnad yn lleol neu yn genedlaethol drwy fynd i'r adrannau perthnasol uwchben.

 

Os ydych yn gweithio i neu’n cynrychioli busnes, sefydliad, elusen, ysgol, coleg neu brifysgol a’ch bod yn awyddus i hyrwyddo eich gwasanaeth Cymraeg, hysbysebion swyddi, digwyddiadau, cynigion arbennig neu unrhyw beth arall, yna mae Lleol.net yma i roi eich neges ar led. Ewch i'r adran hysbysebu.