Yr awdur Lloyd Jones yn cyhoeddi nofel rhaghanes

18/09/2019

Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r awdur Lloyd Jones trwy Wasg y Lolfa yn cyhoeddi nofel rhaghanes sy’n dwyn y teitl Fflur fel rhagflaenydd i’r nofel Y Dŵr yr wythnos hon.

Meddai Lloyd Jones am ei nofel newydd, “Mae hwn yn lyfr hollol wahanol, yn adlewyrchu amseroedd a byd cyn yr helynt a welwyd yn Y Dŵr. Buaswn yn ei ddisgrifio fel nofel rhamant gwledig hen-ffasiwn.”

 

“Daeth y syniad gwreiddiol o sylwi ar fedd geneth fach o’r enw Gwen Rowland a fu farw’n ddiwrnod oed yn 1767. Teimlwn yn drist nad oedd hi wedi byw cymaint â 24 awr. Euthum ati i ddyfalu rhywfaint o’i hanes, fel cofiant iddi.”

 

Mae Fflur wedi’i osod ar fferm Dolfrwynog yng Nghwm y Blodau, yn ystod ac ar ôl yr Ail Rhyfel Byd ac mewn cyfnod digon heddychlon a digyfnewid i Eirlys y forwyn. Ond buan y daw digwyddiad ffrwydrol, tyngedfennol i newid Eirlys a theulu Dolfrwynog. Llwydda ymweliad annisgwyl a rhyfedd y ferch yn y wisg werdd i newid eu bywydau am byth.

 

Dywedodd Lloyd Jones: “Ysgrifennais Fflur fel adwaith i moderniaeth. Rydw i wedi syrffedu ar y stwff trefol, Americanaidd ar ein sgrîns ac yn ein llyfrau… trais, lladd a bwyd ydi popeth nawr a ‘dwi i wedi blino efo fo!”

 

Trydedd nofel

 

Dyma drydedd cyfrol Lloyd Jones yn y Gymraeg. Mae’n dilyn Y Daith ac Y Dŵr; nofel ysgytwol sy’n aml yn cael ei henwi fel un o nofelau diweddar gorau’r Gymraeg. Fel y disgwylid gan yr awdur hwn, mae Fflur yn gyforiog o ddisgrifiadau telynegol gwreiddiol, tyner a thrist.  

 

Dywedodd Jon Gower am y nofel: ‘Dyma nofelig dyner am gariad yn cyrraedd yn ddirybudd ac yn gadael heb ddweud gair. Ceir portread byw a chynnes o deulu Dolfrwynog ac o fywyd sy’n llawn sawr a manyldeb bywyd amaethyddol. Portread ydyw hefyd o gymuned glos, gapelgar ben mynydd, ac o dreigl y tymhorau a threigl amser. Dyma Lloyd Jones yn profi, unwaith yn rhagor, ei fod yn feistr ar ei waith ac storïwr wrth reddf sy’n harneisio geiriau er mwyn rhwydo’r darllenydd.’

 

Ganed Lloyd Jones ar fferm yn Hiraethog. Bu’n gweithio fel gwas fferm, newyddiadurwr a darlithydd. Yn 2001, llwyddodd i gerdded o amgylch Cymru gyfan – y person cyntaf erioed i wneud hynny. Enillodd ei nofel gyntaf, Mr Vogel (2005), wobr McKitterick ac fe gyrhaeddodd rhestr fer gwobr Bollinger Everyman Wodehouse. Enillodd ei gyfrol Mr Cassini Lyfr y Flwyddyn yn 2007. Mae’n byw yn Abergwyngregyn.