Yr Ardd Fotaneg yn beio 'problemau technegol'

Yn dilyn nifer o gwynion ar y cyfryngau cymdeithasol am y diffyg cynnwys Cymraeg ar wefan yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, mae’r Ardd yn mynnu nad ydynt yn fwriadol wedi rhoi llai o gynnwys Cymraeg ar y wefan, gan feio hynny ar ‘broblemau technegol’. 

 

Fe wnaeth yr Ardd Fotaneg hefyd gythruddo unigolion yn ddiweddar am y diffyg arwyddion dwyieithog oedd wedi’u harddangos dros wyliau’r Pasg, oedd yn uniaith Saesneg.

 

Pwysleisiodd cyfarwyddwr yr ardd, Rosie Plummer, wrth siarad gyda Lleol.cymru, eu bod wedi wynebu problemau technegol, "Yr ydym yn wynebu nifer o broblemau technegol gyda thechnoleg gwybodaeth sydd y tu hwnt i’n rheolaeth.  O ganlyniad, mae’n amhosib cynnal y wefan yn ddigonol. Mae’n amhosib hefyd diweddaru’r cynnwys ym mha bynnag iaith sy’n hynod o broblematig."

 

Gwefan newydd

 

Ond mae’n cadarnhau fod yna wefan newydd ar y gweill a fydd wedi’u chynllunio yn well er mwyn sicrhau fod posib diweddaru’r cynnwys yn haws. "Rwyf yn falch o ddweud fod ein gwefan newydd sbon sydd ar y ffordd, sydd wedi’u chynllunio yn dilyn arfer gorau o sicrhau dulliau dwyieithog. Yr ydym yn disgwyl i’r wefan gael ei chwblhau erbyn mis Gorffennaf 2015."

 

Diffyg Arwyddion

 

Wrth ymateb i’r diffyg arwyddion Cymraeg dros y Pasg, ychwanegodd Rosie Plummer nad oedd hi’n fwriad ganddynt i leihau eu hymrwymiad i’r Gymraeg wrth farchnata,  "Ry’n ni’n wir flin bod y mater o un faner marchnata a thargedwyd yn fwriadol wedi cael ei hystyried yn rhywbeth sydd, ryw ffordd, yn lleihau ein hymrwymiad, neu ein hadlewyrchiad o’r pwysigrwydd a rown, i’r iaith Gymraeg."

 

Ychwanegodd y byddant yn archwilio i'r mater, "Yn sicr, nid dyma’r farn na’r dehongliad y dymunwn ei gyfleu, ac yn sicr byddwn yn archwilio sut y gallwn orau, yn y dyfodol, ddwyn i sylw’r rhai hynny sy’n teithio o’r tu allan i Gymru drwy Sir Gaerfyrddin ar ei phriffyrdd, heb fod yn ymwybodol o’r nifer o fuddiannau y mae’r Sir yn eu cynnig, at y buddiannau hynny, a’u hannog i aros er mwyn eu profi."