Yr Ardd Fotaneg: Prif Weinidog Cymru yn ymyrryd

15/05/2015

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

yr Ardd Fotaneg Genedlaethol

Mae Prif Weinidog Cymru wedi anfon gweision sifil i drafod diffygion darpariaeth Gymraeg yr Ardd Fotaneg wedi i'r Aelod Cynulliad Simon Thomas godi'r mater gyda Carwyn Jones, yn ol mudiad iaith. 

 

Mae aelodau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw am newid agwedd yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, ac fe wnaethant ysgrifennu at Simon Thomas i godi'r  mater fod yna ddiffygion darpariaeth dwyieithog yn yr Ardd. 

 

Dywedodd Simon Thomas,  “Rydyn ni yn croesawu fod y Llywodraeth yn cymryd yr achos yma o ddiffygion ynglŷn â darpariaeth yn yr iaith Gymraeg  o ddifri. Mae’r Ardd Fotaneg yn cael arian cyhoeddus felly mae’n ddyletswydd ar y sefydliad i sicrhau chwarae teg dros y Gymraeg. Mae’n bwysig yn Sir Gâr fod y Gymraeg yn weladwy. Sut mae pobl leol i fod i barchu'r Gymraeg os nad ydy sefydliadau fel yr Ardd Fotaneg yn ei pharchu hi?”

 

Cynllun Iaith

 

Fe alwodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar y Llywodraeth a Chyngor Sir Caerfyrddin i atal nawdd i'r Ardd nes iddi gadw at ei Chynllun Iaith.

 

Dywedodd Manon Elin, llefarydd hawliau iaith Cymdeithas yr Iaith, ac sydd hefyd yn byw yn Sir Gaerfyrddin, "Rydym wedi cael nifer o esgusodion gan yr Ardd, er iddynt fod yn dawedog yn ddiweddar. Maent yn honni bod problemau technegol gyda'r wefan - er nad yw hynny i weld yn effeithio ar yr ochr Saesneg, ac nad yw eu darpariaeth Gymraeg wedi ehangu wrth i’r Ardd ddatblygu. Rydyn ni'n dal i aros am ymateb i'n cais i gynnal cyfarfod â nhw hefyd."

 

Addawol

 

Ychwanegodd, “Er bod Carwyn Jones fel petai yn osgoi ei gyfrifoldebau drwy ddweud mai lle Comisiynydd y Gymraeg yw sicrhau bod yr Ardd yn cydymffurfio â'i Chynllun Iaith, mae'n addawol ei fod hefyd yn dweud y bydd swyddogion y Llywodraeth yn trafod â’r Ardd. Rydyn ni'n disgwyl cael diweddariad am y trafodaethau hynny, ac yn disgwyl gweld fod y Llywodraeth yn cymryd ei gyfrifoldeb tuag at y Gymraeg o ddifrif wrth ystyried pa sefydliadau cenedlaethol sy’n deilwng o nawdd.”