Yr Adran Drafnidiaeth yn gwrthod ildio

23/03/2015

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Yr Adran Drafnidiaeth yn gwrthod y Ddraig Goch

Mae'r Adran Drafnidiaeth wedi ymateb trwy wfftio'r ddeiseb a welwyd dros 6000 o bobl yn arwyddo, yn galw am osod y Ddraig Goch ar drwyddedau gyrru yn hytrach na Baner yr Undeb.  

 

Roedd y llythyr gan yr Is-ysgrifennydd sy’n gyfrifol am drwyddedau gyrru, Claire Perry yn ymateb i'r ddeiseb, "Rwy’n nodi’r pryder a gafodd ei fynegi i’r rhai a arwyddodd y ddeiseb. Serch hynny, dwi’n credu gryf fod cynnwys baner yr Undeb ar drwyddedau gyrru yn cryfhau undod a hunaniaeth genedlaethol Prydain. Gallaf gadarnhau nad yw’r Llywodraeth yn bwriadu ailystyried y penderfyniad."

 

Cafodd y ddeiseb ei lansio gan Gwenith Owen ym mis Ionawr eleni fel ymateb i’r cyhoeddiad fod baner yr Undeb am ymddangos ar drwyddedau gyrru newydd.

 

Mae Claire Perry yn gwrthod rhoi opsiwn i gynnig y Ddraig Goch ar sail ariannol, meddai,   "O ganlyniad i’r costau sy’n rhan o hynny, gallaf gadarnhau nad oes cynlluniau i roi dewis i fodurwyr os nad ydynt yn dymuno i faner yr Undeb neu unrhyw sumbol cenedlaethol fod ar y drwydded."

 

Serch hynny, fe fydd Gogledd Iwerddon yn cael ei heithrio o’r cynlluniau i gynnwys Baner yr Undeb ar drwyddedau gyrru yno.

 

 Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net