Yr actor adnabyddus Iwcs yn cyhoeddi ei nofel gyntaf

Yr wythnos hon y mae'r actor a'r canwr poblogaidd Iwcs neu Iwan Roberts yn cyhoeddi ei nofel gyntaf .

Taith wyllt i berfeddion byd sy’n troi o dan ein trwynau. Ffyrnig, ffraeth a chyhyrog. Mae Iwcs yn ninja o nofelydd” – dyna ganmoliaeth uchel yr actor adnabyddus Rhys Ifans am Dal y Mellt sy'n cael ei chyhoeddi gan Wasg y Lolfa. 
 
Mae Dal y Mellt yn berwi o hiwmor, dweud gwreiddiol ac o ddisgrifiadau sy’n cyffwrdd rhywun i’r byw. Mae’r nofel hefyd wedi’i disgrifio fel ‘campwaith’.
 
Syniad o dros bymtheg mlynedd yn ôl oedd yr ysgogiad i’r nofel. Meddai Iwcs: “Roedd ffrind i mi yn gweithio fel chef ar gwch y llynges fasnachol ac roedd o’n llawn hanesion difyr. Dyna sbardunodd y syniad i ddechrau. Dim ond ychydig dudalennau oedd gen i’n wreiddiol, a mi daflishi’r cwbl i fŵt y car. Blynyddoedd yn ddiweddarach dyma ddarganfod y tudalennau eto, a mi steddishi lawr a sgwennu pob nos.”
 
Mae’r nofel yn dilyn Carbo, y rôg digywilydd ond annwyl, Mici Ffinn a Les Moore (y ddau labwst sy’n ei gipio), Cidw y Ci Du, Antonia, Dafydd Aldo a Jiffy, wrth iddynt fynd ar wib o Gaerdydd i Gaergybi, o Lundain i Ddulyn yn talu’n ôl am hen gamwedd. Ac ar fferm Bwlch y Gloch yn yr hen Sir Gaernarfon, mae Gronw yn cadw llygad ar y cwbl.
 
Mae plot y nofel yn symud yn gyflym, yn fyrlymus ac mae’n llawn tensiwn. Ochr yn ochr â hynny ceir hiwmor a dweud ffraeth gyda deialog naturiol, grafog.
 
Meddai Iwcs:“Dwi ar hyn o bryd yn hel syniadau ar gyfer dilyniant i Dal y Mellt. Mae’r cymeriadau ’ma mor fyw i mi, fedra i ddim gollwng gafael arnyn nhw.”
 
Yn sicr, bydd y nofel hon yn sefydlu Iwcs fel un o awduron newydd mwyaf poblogaidd, cyffrous a ffres y byd llyfrau Cymraeg.

 

Trawsfynydd

 

Magwyd Iwcs (Iwan Roberts) yn Nhrawsfynydd, yr ieuengaf o bump o blant. Mae wedi actio mewn sawl cyfres deledu a nifer o sioeau theatr. Mae hefyd yn ganwr a chyfansoddwr ac wedi rhyddhau llu o ganeuon dros y blynyddoedd. Hon yw ei nofel gyntaf.

 
Bydd Dal y Mellt yn cael ei lansio’n swyddogol ar nos Sadwrn 26 Hydref yng Nghlwb Hwylio Caernarfon yng nghwmni’r awdur, Gai Toms, Dyfrig Evans, Elis Penri. Cynhelir lawnsiad hefyd, fel rhan o noson Bragdy’r Beirdd, yn y Columba Club, Caerdydd ar nos Iau 14 Tachwedd gyda cerddoriaeth gan Huw Chiswell, Dyfrig Evans ac Elis Penri – tocyn £5 wrth y drws.