Ymwelwyr yn gwledda ar gig oen Cymreig yng nghanolbarth Cymru

12/06/2017

Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae ymwelwyr cyntaf â safle Hafan Epig yng nghanolbarth Cymru wedi bod yn gwledda ar Gig Oen Cymru wedi’i rostio.

Mae rhaglen ddogfen 4-rhan, Cabins in the Wild hefyd wedi bod yn dilyn proses ddylunio ac adeiladu wyth caban gwyliau arloesol, a phob un wedi’i ysbrydoli gan hanes a chwedloniaeth Cymru. Maen nhw’n rhan o gynllun Hafan Epig, prosiect i ddathlu Blwyddyn Chwedlau Croeso Cymru sy’n cynnig cyfle i ymwelwyr gael gwir flas Cymru yng nghefn gwlad.

 

Yn anorfod, mae hyn yn cynnwys Cig Oen Cymru PGI trwy garedigrwydd y corff hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru sydd wedi ymrwymo i gyflenwi carcasau cig oen ar gyfer barbeciws croesawu drwy gydol misoedd yr haf.

 

Wedi’u cyflenwi gan gigyddion lleol sy’n aelodau o Glwb Cigyddion HCC, bydd y carcasau’n cael eu rhostio gan y cogydd proffesiynol Melfyn Thomas, a’u gweini yn yr amgylchedd lle cânt eu cynhyrchu mewn dau safle diarffordd yn nhirwedd naturiol Cymru. Cynhaliwyd y barbeciw cyntaf ger adfeilion hanesyddol Castell y Bere ym Meirionnydd yr wythnos hon, ac roedd yr ymwelwyr yn cynnwys criw teledu, a newyddiadurwyr o Loegr ac America.

 

Cabanau creadigol

 

Dywedodd Siwan Jones ar ran Hybu Cig Cymru: “Wrth i fomentwm gynyddu o flaen rhaglen olaf cyfres Channel 4, Cabins in the Wild, roedden ni’n ffodus o’r cyfle i gael cipolwg ar y cabanau creadigol sydd wedi’u lleoli yn Nyffryn Dysynni. Wedi’u gosod yng nghesail y mynydd a’r caeau gwyrdd sy’n ymestyn at y môr ar Arfordir y Cambria, ac i gyfeiliant cerddoriaeth werinol Gymreig gan Gwilym Bowen Rhys ac Iestyn Tyne, roedd noson agoriadol Hafan Epig yn achlysur unigryw.

 

“Ein gobaith yw y bydd y profiad cyfan yn ysbrydoli’r newyddiadurwyr a’r wasg i siarad am y cig oen, a gyflenwyd gan y cigydd lleol T. Rowlands a’i Fab yn Nhywyn, a rhannu eu mwynhad am un o gynhyrchion mwyaf eiconig ein gwlad gyda’u cynulleidfaoedd.”

 

Meddai Kathryn Colling, partner ym mhrosiect Hafan Epig a Rheolwr Marchnata Teithiau Cambria: “Rydym yn falch iawn o gefnogaeth Hybu Cig Cymru dros yr haf, ac yn ddiolchgar iddynt am ymuno â ni ar ein noson agoriadol i groesawu gwesteion i’n gwesty dros-dro yn Llanfihangel y Pennant. Wedi’i leoli wrth droed Cader Idris ym Mharc Cenedlaethol Eryri, mae’n safle perffaith i arddangos un o gynhyrchion gorau ac adloniant Cymreig."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru