Ymweliadau am y dydd i Gymru wedi cynyddu'n sylweddol

09/11/2016

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae ffigyrau diweddaraf yn dangos fod ymweliadau am y dydd i Gymru wedi cynyddu yn sylweddol yn ystod yr haf yn 2016.

Mae Arolwg Ymweliadau Dydd Prydain Fawr a gyhoeddir heddiw yn dangos bod nifer yr ymweliadau am y dydd â'r wlad gan dwristiaid yn y 12 mis a ddaeth i ben ym mis Medi 2016 wedi cynyddu dros 28% o’i gymharu â'r 12 mis blaenorol, a bod yr arian a wariwyd wedi cynyddu 40%.

 

Cafodd Cymru 95.2 miliwn o ymweliadau dydd gan dwristiaid, gyda gwariant cysylltiedig o £3,609 miliwn.

 

Mae mwy o arian bellach yn cael ei wario fesul ymweliad yng Nghymru nag ym Mhrydain Fawr yn ei chyfanrwydd, gyda £38 yn cael ei wario ar gyfartaledd fesul ymweliad yng Nghymru o’i gymharu â £34 ledled Gwledydd Prydain.

 

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates: "Am ei fod yn un o'n ffyrdd o fesur perfformiad twristiaeth, mae'n newyddion da iawn bod mwy o bobl yn ymweld â ni am y dydd a'u bod yn gwario mwy tra eu bod nhw yma. Mae'r ffigurau hyn hefyd yn cyd-fynd â'n Harolwg Baromedr Twristiaeth a gynhaliwyd ar ôl gŵyl y banc fis Awst lle y dywedodd 84% o'r busnesau eu bod nhw'n brysurach - neu'r un mor brysur - nag yn ein blwyddyn orau erioed yn 2015. Y prif reswm oedd bod mwy o bobl o Brydain wedi aros adre dros yr haf.

 

Edrych ymlaen at flwyddyn chwedlau

 

Ychwanegodd Ken Skates, “Mae'r ffigurau hyn yn dangos ffrwyth ein gwaith marchnata ac yn newyddion i'w groesawu wrth i Flwyddyn Antur 2016 dynnu at ei diwedd.  Rydym yn awr yn edrych at weithio gyda'r diwydiant i gyflwyno Blwyddyn Chwedlau fythgofiadwy yn 2017 a manteisio ar bob cyfle a ddaw ar ôl i'r Lonely Planet restru'r Gogledd yn un o'r 10 lle gorau yn y byd i fynd iddo y flwyddyn nesaf.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru