Ymryson y cigyddion yn defnyddio cig oen Cymru

04/07/2017

Categori: Bwyd, Newyddion

Bu rhai o gigyddion gorau Cymru yn cystadlu am lefydd o blith cigyddion gorau Gwledydd Prydain mewn cystadleuaeth nodedig yn y Trallwng yn ddiweddar.

Daeth bwtsheriaid o’r pedair gwlad ynghyd i ymgymryd â nifer o heriau mewn rowndiau rhagbrofol ym Mherth, Leeds, Newry ac yng Nghanolfan Rhagoriaeth Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn y Trallwng. Bydd y chwe chigydd a gafodd y sgoriau uchaf trwy gydol y rowndiau rhagbrofol yn ennill lle yn y rownd derfynol yn NEC Birmingham yn yr Hydref.

 

Ac fel sy’n briodol i gystadleuaeth i ddod o hyd i’r cigydd gorau, mi gafodd y cystadleuwyr weithio gyda chig rhagorol, wrth i Hybu Cig Cymru (HCC) gydweithio gyda threfnwyr yr ornest i sicrhau fod paratoi ysgwydd o Gig Oen Cymru PGI yn rhan o’r her ar gyfer pob cystadleuydd.

 

“Ry’n ni’n falch o barhau’n partneriaeth gyda chystadleuaeth cigydda Worldskills UK, trwy noddi a darparu Cig Oen Cymru PGI ar gyfer y rowndiau rhagbrofol,” meddai Kirstie Jones, Swyddog Datblygu’r Farchnad Hybu Cig Cymru.

 

Noddi hyfforddiant

 

Ychwanegodd Kirstie; “Mae Hybu Cig Cymru wedi ymrwymo i gefnogi’r sector prosesu a bwtsiera sydd mor bwysig i’n diwydiant. Yn ogystal â chefnogi cigyddion y stryd fawr trwy’n Clwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI, ry’n ni’n noddi hyfforddiant a rhagoriaeth o fewn y sector.

 

“Mae cigyddion ifanc o Gymru wedi dod i’r brig yn rheolaidd mewn cystadlaethau Worldskills,” esboniodd Kirstie. “Yn y ddwy flynedd ddiwethaf cipiodd Matthew Edwards a Peter Rushforth - y ddau ohonynt yn hanu o ardal Wrecsam - y wobr yn y rownd derfynol, ac maent ill dau wrthi’n adeiladu gyrfa addawol yn y diwydiant ac wedi bod ynghlwm â gweithgareddau hyrwyddo HCC.

 

 

“Rwy’n falch fod pob un o’r cystadleuwyr eleni wedi cael cyfle i arddangos eu sgiliau gydag ysgwydd o Gig Oen Cymru. Roedd y safon yn rhagorol, ac edrychaf ymlaen at weld pwy fydd yn y rownd derfynol.”

 

Yn ôl Katy Godsell o Gwmni Hyfforddiant Cambrian, sy’n trefnu’r ornest ar ran Worldskills UK; “Roedd rhagbrofion y gystadleuaeth eleni yn agos iawn ac ry’n ni’n edrych ymlaen at gyhoeddi enwau’r rheiny fydd yn y rownd derfynol. Fel darparwyr hyfforddiant yng Nghymru roedd yn destun balchder i ni weld holl fwtsheriaid Worldskills ar draws Prydain yn gweithio gyda Chig Oen Cymru o safon uchel, a diolchwn i HCC am eu cefnogaeth.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru