Ymgyrchydd canser adnabyddus yn siarad efo myfyrwyr meddygaeth Prifysgol Bangor

Cafodd myfyrwyr meddygaeth ym Mhrifysgol Bangor gyfle gwerthfawr i glywed barn uniongyrchol unigolyn sydd wedi byw gyda chanser, wrth glywed profiadau Jules Peter Jones, un sydd wedi goroesi canser ac sy’n codi arian at ganser.

Mae Jules a’i gŵr, Mike Peters, arweinydd y grŵp roc, The Alarm, ill dau wedi profi canser, ac maent yn enwog am godi ymwybyddiaeth ac arian drwy eu helusen canser, Love, Hope, Strength.
Roedd Jules yn ddidwyll wrth rannu ei phrofiadau, o gefnogi ei gŵr, sydd wedi byw gyda lewcemia er 1995, ac o’i phrofiad personol o ganser y fron.

 

Mae Jules wedi bod yn agored iawn wrth rannu ei phrofiad o ganser drwy’r holl beth. Fe esboniodd i’r myfyrwyr ei bod wedi profi cefnogaeth a chariad drwy fod yn onest am ei diagnosis gyda chyfeillion a theulu. Cafodd Jules ei hun yn y sefyllfa anarferol o gael ei ffilmio ar gyfer rhaglen ddogfen wrth fynd drwy’r broses, ac fe wnaeth y penderfyniad dewr i rannu’i phrofiadau wrth dderbyn y diagnosis.

 

Rhannodd ei phrofiadau o sut yr oedd hi a’i gŵr yn teimlo, a’u strategaethau ymdopi gwahanol, a’u profiadau o’r triniaethau gyda’r meddygon dan hyfforddiant.

 

Dywedodd Dr Elinor Champan, darlithydd Gwyddorau Meddygol Prifysgol Bangor: “Roeddem ni wrth ein boddau gwahodd Jules i siarad gyda’n myfyrwyr ac ateb cwestiynau, fel rhan o’u modiwl yn astudio canser.
Yr argraff gref a gafwyd o wrando ar brofiadau Jules oedd pa mor bwysig yw hi i ddoctoriaid drin nid yn unig y clefyd, ond i gadw ffocws ar y person yn ei gyfanrwydd.”

 

Hyfforddi'r meddygon gorau

 

Mae Prifysgol Bangor yn cyflwyno rhaglen 4 blynedd C21 meddygaeth gogledd Cymru i raddedigion (MBBCh) mewn cydweithrediad ag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd. Dysgir y rhaglen yn gyfan gwbl yn y Gogledd gyda lleoliadau ledled y rhanbarth, a'n nod yw hyfforddi'r meddygon gorau ar gyfer Cymru a'r Deyrnas Unedig yn ehangach trwy ddarparu addysgu o ansawdd uchel, a phrofiad dysgu rhagorol yn seiliedig ar fwy o gyswllt clinigol.

 

Bydd myfyrwyr ar y rhaglen feddygaeth hon yn dilyn yr un cwricwlwm â'r rhai sydd yng Nghaerdydd, ond gan ganolbwyntio mwy ar feddygaeth gymunedol trwy amrywiaeth o leoliadau clinigol mewn amgylcheddau amrywiol gan gynnwys blwyddyn lawn mewn meddygfa deulu, amser mewn ysbytai dysgu mawr, meddygaeth fynyddig ac amgylcheddau gwledig.